Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Tomatenkweker hangt hoge boete boven het hoofd na dodelijk ongeval

Home

Ingrid Weel

© ANP

Een tomatenkweker uit Beek en Donk stond maandag in de rechtbank van Den Bosch terecht voor dood door schuld. “Het was niet de vraag of het fout zou gaan, het was alleen de vraag wanneer het fout zou gaan”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. 

Een van zijn werknemers was in november 2015 de liftput aan het schoon vegen, toen plots de goederenlift naar beneden kwam en de man plette, zo is gebleken uit onderzoek van de Inspectie SZW. Hij overleed ter plekke. Het ongeval was nooit gebeurd als de werkgever alle voorschriften in acht had genomen, stelt het OM.

Lees verder na de advertentie
De ge­bruiks­aan­wij­zing van de goederenlift was zelfs niet bekend bij lei­ding­ge­ven­den

Officier van justitie

De risico’s van de werkzaamheden waren niet in kaart gebracht. De lift had voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden uitgeschakeld moeten worden – dat was niet gebeurd. Daarbij kenden de werknemers de gebruiksaanwijzing van de lift niet. “Deze was zelfs niet bekend bij de leidinggevenden, laat staan dat deze voldoende bekend was bij Poolse uitzendkrachten”, zei de officier van justitie.

Storingen

Ook de veiligheidssensoren, die de lift automatisch moeten stilzetten als iemand de liftschacht betreedt, werkten niet. De automatische uitschakeling was onklaar gemaakt, omdat de lift voortdurend storingen gaf. En die belemmerden het productieproces. “Het kan niet zo zijn dat veiligheidsvoorzieningen van de liftinstallatie welbewust buitenspel gezet worden”, zei de officier. 

Volgens het OM zijn de fouten de tomatenkwekerij dus aan te rekenen: “De werkgever heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de gevaren en risico’s die met werkzaamheden rondom en met de lift aanwezig waren. Door op deze wijze te werken, kan de kweker de dood van de werknemer verweten worden.”

De vei­lig­heids­sen­so­ren die de lift automatisch moeten stilzetten als iemand de liftschacht betreedt, werkten niet

“Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Daarin is verdachte niet geslaagd,” stelde de officier op zitting. Hij kwalificeerde het incident als een veiligheidsmisdrijf. “En dat verdient een bijbehorende aanpak en bestraffing.” Het OM vindt een geldboete van 125.000 euro passend.

Dat is een forse eis. Al eerder zijn er boetes geëist bij dodelijke bedrijfsongevallen, maar het komt vaker voor dat het bedrag dan in de tienduizenden euro’s uitvalt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van een bedrijf en de financiële situatie, maar vooral de mate van nalatigheid van de werkgever.

In de zaak tegen de tomatenkweker doet de rechtbank over twee weken uitspraak.

Lees ook:  

Na arbeidsongevallen is een Dag voor de Veiligheid zinvoller dan boetes

Na een dodelijk arbeidsongeval belanden nabestaanden vaak in een juridisch gevecht. Zo ook Karien van der Loo. Maar dat wilde ze helemaal niet.

Deel dit artikel

De ge­bruiks­aan­wij­zing van de goederenlift was zelfs niet bekend bij lei­ding­ge­ven­den

Officier van justitie

De vei­lig­heids­sen­so­ren die de lift automatisch moeten stilzetten als iemand de liftschacht betreedt, werkten niet