Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Toen discotheek werd verbouwd kwam na 3 kwartier versterking

Home

Van onze verslaggevers AMSTERDAM - De noodkreet van korpschef E. van Hoorn van de politie Brabant-Noord, dat het in de dorpen steeds onveiliger wordt en dat de politie te weinig middelen heeft om op te treden, vindt bij zijn collega's weinig weerklank. Wel nemen die zijn pleidooi over voor de invoering van de pepperspray - een spuitbus waarmee agressievelingen tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld.

Uit een rondgang langs landelijke gebieden blijkt dat het beteugelen van onverwachte geweldsexplosies op het platteland ook als een probleem wordt gezien in Noord-Limburg. In het noorden, midden en oosten van het land wordt gezegd dat die situaties nog 'beheersbaar' zijn.

Van Hoorn gaf na het weekeinde het signaal af dat de politie over meer manschappen en een extra wapen moet kunnen beschikken. Twee jaar geleden verkondigde hij dat ook al, toen uit onderzoek was gebleken dat de veiligheid in zijn regio achteruit was gegaan.

Van Hoorn denkt voor zijn korps 200 tot 300 agenten meer nodig te hebben om beter in te kunnen spelen op geweldsuitbarstingen zoals dit weekeinde in en rond horecazaken in de dorpen Zeeland, Veghel en Schaijk en in Den Bosch.

Vooral in Zeeland was het zondagnacht raak. De politie kwam er tegenover een overmacht te staan toen onenigheid bij discotheek de Morgenzon in een veldslag ontaardde. Een groep van 40 tot 50 Molukkers kwam rond vier uur verhaal halen, nadat een Molukse jongen het wat eerder aan de stok had gekregen met de portier. Met ijzeren staven, nijptangen en beitels sloegen de Molukkers de discotheek kort en klein, molesteerden een medewerker van een taxibedrijf en mishandelden enkele anderen. De acht agenten die na enige minuten ter plaatse waren stonden machteloos en grepen niet in. Pas na drie kwartier kwam er versterking.

In Zuid-Oost Brabant maakt men zich zorgen over toenemend geweld onder de jeugd, maar niet speciaal op het platteland. Met horeca-uitbaters in Eindhoven en omgeving lopen afspraken over toezicht, portiers, drugsgebruik en dergelijke. Deze zomer werd zelfs een keurmerk 'Veilig Uitgaan' geïntroduceerd, waarbij horecagelegenheden die aan de eisen voldoen een schildje aan de gevel mogen hangen. In maart wordt hierover in Eindhoven een congres belegd.

In Midden- en West-Brabant kent men de zorgen van Van Hoorn niet. Binnen een uur kan overal in het uitgestrekte gebied tussen Oirschot en de provinciegrens met Zeeland een sectie ME op de been worden gebracht en binnen anderhalf uur zelfs een ME-peloton, zegt de woordvoerder van waarnemend korpschef Van Zunderd. Een incident zoals in de disco in Zeeland zou in Midden-Brabant snel zijn opgelost: “Door coördinatie van de regionale meldkamer zijn de nodige patrouillewagens snel ter plaatse. Problemen die zich voordoen kunnen wij aan.”

In de provincie Zeeland, waar met nieuwjaar in Arnemuiden de politie door jongeren werd belaagd, is men voorzichtiger met uitspraken. Niets zou erop wijzen dat het Zeeuwse platteland er onveiliger op wordt. “Arnemuiden was een incident.”

Zuid-Limburg is zo verstedelijkt dat het probleem van lange aanrijtijden er niet speelt. In Noord-Limburg, een langgerekte politieregio langs de Maas, daarentegen des te meer. Of het platteland 'verhardt' en waar dat aan ligt is volgens korpschef B. van Baarle waard om te onderzoeken. “Het is moeilijk om op het platteland met veel politiemensen snel te reageren op onvoorspelbare ordeverstoringen. Binnenlandse Zaken heeft onvoldoende rekening gehouden met de geografische ligging van de regio”, aldus van Baarle. Over de sterkte van de politie in Limburg-Noord wordt volgens hem overlegd tussen korpsbeheerder en ministerie.

In Utrecht speelt het intomen van onverwacht opwellend geweld voornamelijk in Utrecht en Amersfoort. “De reorganisatie heeft ervoor gezorgd dat de politie juist op het platteland sneller ter plekke kan zijn, omdat het personeel overzichtelijker wordt verdeeld,” aldus de woordvoerder.

Ook in Twente wordt de politie geconfronteerd met 'uitgaansgeweld' van groepen in het weekeinde. “Wij denken meer aan een betere en alertere jeugdzorg dan aan meer agenten”, is daar de reactie.

“Van tijd tot tijd hebben ook wij te maken met grote groepen jongeren die zich schuldig maken aan geweld, meestal barbezoekers. Maar ik kan niet zeggen dat het toeneemt”, aldus P. van Brakel, korpschef van de regiopolitie Friesland.

“Het laatste wat ik me herinner waren problemen in het centrum van Drachten, eind vorig jaar. In zo'n geval proberen we beschikbare mensen uit de hele regio er naar toe te dirigeren, daar zijn heldere afspraken over. Op die manier lukt het ons tot nu toe om dergelijke incidenten onder controle te houden.” De Friese politiechef wil daarmee niet zeggen dat er in de regio genoeg politie is. “Maar onze problemen hebben meer te maken met recreatie, met het toezicht op het water en met de relatief lange afstanden die we moeten overbruggen. Friesland is qua oppervlakte de grootste politieregio. Toch zijn we bij een prioriteit-een-melding, zeg maar een levensbedreigende situatie, in 90 procent binnen een kwartier ter plekke. Dat vind ik acceptabel.”

Plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Drenthe, H. van den Bergh: “Met de jaarwisseling hebben we een paar incidenten gehad met groepen gewelddadige jongeren in Emmen en in Assen. Omdat we erop waren voorbereid, kon er voldoende tegen worden opgetreden. Verder hebben we hier weinig te maken met massale geweldsuitbarstingen. Maar mochten zich onverwacht rellen voordoen, dan wordt het gezien de sterkte van ons korps wel lastig.”

Korpschef van Hoorn prijst zijn manschappen dat zij hun dienstwapen niet hebben gebruikt, maar vindt wel dat nu eens te meer bewezen is dat de politie een extra wapen nodig heeft. Hij pleit voor pepperspray, een spuitbus met pepergas (een extract van rode pepers) dat een branderig gevoel aan ogen en slokdarm veroorzaakt. Iemand die erdoor wordt getroffen is enige tijd uitgeschakeld.

De omstreden spray kwam in november ter sprake in de Kamer. Het effect op met name astma-patiënten is onduidelijk en wordt daarom door TNO onderzocht. Volgens een woordvoerster van Binnenlandse Zaken verkeert het onderzoek in een fase dat de spray op proefdieren wordt getest. In februari is dit afgerond. Naar verwachting in juli komt het rapport. Volgens Van Hoorn heeft pepergas in het buitenland zijn nut al bewezen. Als de Brabantse politie er dit weekeinde over had beschikt, zou de rel bij de disco in Zeeland wel anders zijn afgelopen, denkt hij. Naar aanleiding van de ongeregeldheden zijn intussen twee arrestaties verricht.

De collega's van Van Hoorn wensen niet op de resultaten van het TNO-onderzoek vooruit te lopen. Wel wordt 'pepperspray' als middel gezien dat het hiaat tussen wapenstok en pistool zou kunnen dichten. In Zuid-Oost Brabant bestaat evenwel de vrees dat een wapen erbij automatisch meer geweld met zich meebrengt.

Van den Bergh van Drenthe: “Ik ben het volstrekt eens met Van Hoorn dat hij er trots op is dat zijn mensen het pistool niet hebben gebruikt. Het is goed dat nu wordt onderzocht of reguliere eenheden zonodig gebruik kunnen maken van pepperspray. Een mogelijkheid is ook om mensen intensiever te trainen om ze weerbaarder te maken tegen grote groepen, dat zie je hier en daar al gebeuren.”

Deel dit artikel