Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Tijd voor een nieuwe arbeidsmarkt: een competentiepaspoort en de Jobshop

Home

Jeannine Julen en Ingrid Weel

Werkgeversorganisatie AWVN wil dat iedereen die van de middelbare SCHOOL komt zijn vaardigheden bijhoudt in een competentiepaspoort. © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Werkgeversvereniging AWVN wil een sterkere vakbond, een nationaal competentiepaspoort en een Jobshop - ‘een soort Apple Store voor werk’.

Hij heeft er zin in. Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, mag voor duizend leden in Carré zijn ideeën voor een nieuw sociaal stelsel en vernieuwing van de arbeidsmarkt presenteren. “Ik verwacht niet alleen maar enthousiaste reacties, maar ik denk dat onze plannen kunnen leiden tot een omslag. Dat vind ik mooi. En spannend.”

Lees verder na de advertentie

Op de jaarlijkse ledendag gaat Van de Kraats zijn publiek voorhouden dat werkgevers en werknemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Een wereld waarin iedereen verplicht is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Een wereld waarin digitalisering en mondialisering een grote rol spelen. “Kansen, rechten en plichten raken steeds schever verdeeld, waardoor de houdbaarheid van het systeem onder druk staat. De huidige hoogconjunctuur dwingt tot actie.”

Het UWV moet de reïntegratie niet doen, dat kunnen private bureaus beter

Harry van de Kraats, directeur AWVN

Wat houdt die actie concreet in?

“Om te beginnen wil AWVN beter inzicht krijgen in wat mensen kunnen. Samen met het UWV en Deloitte zijn we bezig de competenties van mensen in kaart te brengen met behulp van data-analyse. Wat iemand kan, zie je niet direct aan een diploma. Als een treinmachinist ander werk zoekt, is het belangrijk te weten welke eigenschappen hij heeft. Is hij bijvoorbeeld stressbestendig? Als je dat in een data-analyse stopt, komen er banen uit die UWV of uitzendbureau niet zelf zou bedenken.

“Met de invoering van een digitaal competentiepaspoort kan elke Nederlander zijn eigen competenties en talenten bijhouden vanaf het moment dat hij van de basisschool komt. Docenten, leidinggevenden en collega’s kunnen online bevestigen dat de eigenaar van het paspoort die competenties beheerst. Dat kan ook ervaring zijn in vrijwilligerswerk.”

Dat kan toch al op LinkedIn?

“Ja, maar alleen hoogopgeleiden doen dat. Mbo’ers vind je er niet. En dan staan er vooral diploma’s op. Het competentiepaspoort is laagdrempelig en een document waarop vaardigheden er echt toe doen. En handig als je bij de Jobshop komt.”

De Jobshop?

“Ja. We nemen afscheid van de verschillende loketten - gemeente, UWV - en kiezen voor één platform voor begeleiding naar werk: de Jobshop.

Harry van de Kraats, directeur AWVN. © AWVN

“Een begeleider van de Jobshop stippelt de route naar nieuw werk uit en legt contacten met opleidingscentra, reïntegratiebureaus of uitzendbureaus. Het wordt de Apple Store van de arbeidsmarkt, zeg ik soms. De Jobshop is digitaal bereikbaar en heeft regionale vestigingen, zodat mensen verzekerd zijn van goede dienstverlening. Het is voor iedereen, voor mensen met en zonder uitkering.”

Het is belangrijk dat ar­beids­voor­waar­den die vakbonden met werkgevers afspreken, breed worden gedragen

We hebben toch al de werkgeversservicepunten (WSP’s), waar UWV en gemeenten samenwerken?

“Die WSP’s komen niet echt van de grond. Het UWV moet ook niet zelf de reïntegratie doen. Dat kunnen private bureaus veel beter. Werkgevers weten die servicepunten niet te vinden, dus dat moet anders. De Jobshop is er ook voor werkgevers die een kandidaat voor een vacature zoeken. De land- en tuinbouw wil heel graag perspectief bieden aan iemand die in de bijstand zit of een WW-uitkering heeft. Wij moeten uitkeringsgerechtigden duidelijk maken hoe belangrijk werk is. Mensen die werken zijn 25 procent gelukkiger dan mensen die niet werken, blijkt uit een SCP-rapport.”

Is het geen privacyschending om werkgevers in kaartenbakken te laten kijken?

“Dat moet goed geregeld worden. De wet leggen we niet naast ons neer.”

AWVN wil het lidmaatschap van vakbonden promoten. Waarom?

“Werkgevers hebben een tegenkracht nodig. Het is belangrijk dat arbeidsvoorwaarden die vakbonden met werkgevers afspreken, breed worden gedragen. Daarvoor moeten vakbonden veel mensen vertegenwoordigen. Het is denkbaar dat werknemers bij ondertekening van hun contract een proeflidmaatschap van een vakbond naar keuze krijgen. Werkgevers moeten uitgebreid informatie verstrekken bij het aantrekken van mensen over het belang van een sterke vakbond.”

Lees ook:

Werkgevers: Ook zzp'er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

De varkensboer met zijn miljoenenbedrijf tot de bijklussende student, de freelance journalist en ook de huisvrouw met een nagelstudiootje aan huis, allemaal moeten ze meebetalen aan de collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap.

Deel dit artikel

Het UWV moet de reïntegratie niet doen, dat kunnen private bureaus beter

Harry van de Kraats, directeur AWVN

Het is belangrijk dat ar­beids­voor­waar­den die vakbonden met werkgevers afspreken, breed worden gedragen