Tanks

home

In Trouw van 24 juli lees ik een artikel onder het kopje 'Duitsland verzet zich tegen de leverantie van tanks aan Botswana'.

Zou het niet meer voor de hand liggen op de voorpagina onder een grote kop te vermelden: 'Nederland levert, c.q. wil leveren 50 overtollige Leopard-tanks aan Botswana'! Het Nederlandse volk moet toch weten welke voornemens onze regering heeft om van haar overtollige defensie-materieel af te komen?

Dagelijks worden we overstroomd met berichten uit diverse Afrikaanse landen over volkeren die elkaar letterlijk te vuur en te zwaard bevechten en afmaken, waarbij in het bijzonder vrouwen en kinderen. Ook onze regering spreekt daarover iedere keer haar bezorgdheid uit; maar als het gaat om geldmiddelen te verkrijgen uit defensie-materieel, dan doet het er kennelijk niet toe aan wie geleverd wordt. Is het niet dringend noodzakelijk dat alle wapenleveranties aan Afrikaanse landen worden stopgezet om nog meer bloedvergieten te voorkomen?

Het is te hopen dat Duitsland het been stijf houdt en geen medewerking verleent aan deze leverantie. Los daarvan lijkt het mij dringend gewenst dat de Tweede Kamer het kabinet over deze voornemens ter verantwoording roept, zodat wordt voorkomen dat Nederland medeverantwoordelijk wordt voor nog meer bloedvergieten in Afrika.

Bennekom H. Alberts

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie