Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Tandartstarieven te snel gestegen

Home

Redactie Politiek

© ANP XTRA

Minister Schippers van volksgezondheid dreigt een einde te maken aan het experiment met vrije tandartstarieven dat sinds begin dit jaar loopt. Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat sinds de afschaffing van de maximumtarieven in de mondzorg de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,1 procent zijn gestegen.

De inflatiecorrectie meegerekend is sprake van een stijging van 9,6 procent. Als eind dit jaar uit nieuw onderzoek blijkt dat er niets is veranderd, komt aan het experiment in 2013 een einde. Oorspronkelijk zou het drie jaar duren.

De minister besloot mede op aandringen van de tandartsen zelf tot het experiment vrije prijsvorming. Dat zou goed zijn voor de keuzevrijheid van de patiënt, zorgen voor een groter aanbod van verrichtingen en behandelmethoden en tot meer ondernemerszin bij de tandartsen.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat het beeld van de resultaten tot nu toe 'niet gunstig' is. Niet alleen zijn de prijzen fors gestegen, ook is het aantal tandartsen dat een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar gedaald. Slechts twee tot zes procent van de patiënten is overgestapt naar een andere tandarts.

Schippers wijst op onderzoek van de Consumentenbond waaruit blijkt dat patiënten niet of nauwelijks bij andere tandartsen terecht kunnen voor deelbehandelingen. Kortom, van de voordelen die marktwerking zou moeten opleveren lijkt geen sprake.
Positief vindt de minister dat het experiment wel een flinke impuls heeft gegeven aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de mondzorg.

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) schetste gisteren op basis van eigen onderzoek een heel ander beeld. De prijzen zouden in de eerste maanden van dit jaar nauwelijks zijn gestegen, zo zou blijken uit de gegevens van 93.000 patiënten die in de maanden januari en februari zijn behandeld. Petra van Zuilen, woordvoerder van de NMT: "De NZa heeft de tarieven van 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. Maar die zijn niet te vergelijken. De zorgautoriteit heeft wel geprobeerd de tarieven vergelijkbaar te maken, maar dat is kennelijk niet zo goed gelukt. Wij hebben gekeken naar de gemiddelde kostenontwikkeling per patiënt en dan blijkt dat de kosten nauwelijks zijn gestegen."

Dat tandartsen in het eerste kwartaal minder contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars is volgens de NMT de schuld van die zorgverzekeraars. Die waren gewend met een standaardcontract te werken. In het nieuwe systeem moet met elke tandarts afzonderlijk een contract worden opgesteld. De verzekeraars zijn daar niet toe uitgerust. Inmiddels heeft de NMT een model-contracteerovereenkomst opgesteld om de onderhandelingen gemakkelijker te maken. De NZa heeft iets vergelijkbaars gedaan.

De NMT is het er niet mee eens dat patiënten voor deelbehandelingen - een vulling of kroon bijvoorbeeld - moeten kunnen shoppen bij andere tandartsen. Dat vindt de tandartsenorganisatie niet in het belang van de patiënt en niet wenselijk. "De mond is een complex geheel, waarbij alle onderdelen onderling samenhangen en dus ook vanuit die samenhang moeten worden bezien en eventueel behandeld."

Deel dit artikel