Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Tabaksindustrie stookt Economische Zaken op

Home

JOOP BOUMA

Lobby wil oude invloed op rookbeleid Volksgezondheid terug

Tabaksfabrikanten hebben begin dit jaar geprobeerd het ministerie van economische zaken te gebruiken bij hun lobby tegen het ministerie van volksgezondheid. De industrie schakelde werkgeversorganisatie VNO-NCW in bij een poging de invloed van EZ op het tabaksontmoedigingsbeleid te vergroten.

VNO-NCW benaderde namens de industrie in januari minister Maxime Verhagen van economische zaken, landbouw en innovatie met het verzoek de invloed van EZ op het volksgezondheidsbeleid 'weer in oude luister te herstellen'. Zowel de alcohol- als de tabaksindustrie hebben er volgens VNO-NCW last van dat dit beleid tegenwoordig door VWS wordt bepaald.

De tabaksindustrie bood het ministerie hulp aan 'om de effectiviteit van EZ te vergroten'. De lobbyorganisaties van de sigaretten-, shag- en sigarenfabrikanten kondigden aan dat twee bestuurders van VNO-NCW het ministerie zouden gaan coachen 'om de versterking van de rol van uw ministerie voor te bereiden'.

Dit blijkt uit interne documenten die de ministeries van economische zaken, financiën en vws openbaar hebben gemaakt na een verzoek van Trouw. De ambtenaren van EZ zijn niet ingegaan op de suggestie. Minister Maxime Verhagen antwoordde dat een grotere betrokkenheid van EZ bij de tabaks- en alcoholdossiers niet nodig was. Het overleg met VWS verloopt prima, aldus Verhagen.

In een e-mail aan de politiek assistent van Verhagen stelt een bestuurder van VNO-NCW - de naam van de afzender is onleesbaar gemaakt - dat EZ vroeger medebepalend was in het beleid rond alcohol en tabak. "Dat was om een evenwicht te vinden tussen gezondheids- en economische belangen. Ergens in de jaren negentig is dat onder invloed van de tijdgeest veranderd. De alcohol- en tabaksindustrie heeft daar veel hinder van ondervonden. Zij hebben erg te lijden onder de eenzijdigheid van het beleid en het onbegrip voor hun situatie. Zou het geen tijd worden om de invloed van EZ weer in oude luister te herstellen?"

VNO-NCW behartigt ook rechtstreeks bij VWS de belangen van de tabaksindustrie. De branche overlegt op regelmatige basis met de directeur-generaal Volksgezondheid Paul Huijts, blijkt uit de interne documenten. Alexander van Voorst Vader, lobbyist en bestuurder van de vereniging van shagfabrikanten, zit in het bestuur van VNO-NCW. Hij benaderde topambtenaar Huijts in april 2009 mede namens de werkgeversorganisatie.

Van Voorts Vader wilde onder meer met Huijts spreken over een proefschrift van een Leidse wetenschapper, waarin het belang van samenwerking van ambtenaren met maatschappelijke organisaties werd bepleit. In een internationaal verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat door 174 landen waaronder Nederland is getekend, staat dat overheden hun beleid moeten beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie.

Volgens directeur Lies van Gennip van het Nederlandse expertisecentrum voor tabaksbeleid Stivoro, volgt de internationale tabaksindustrie met meer dan gemiddelde interesse hoe in Nederland antirookmaatregelen door minister Schippers van VWS worden afgeschaft of afgezwakt.

DE VERDIEPING 4|5

De tabakslobby spreekt mee in Den Haag

Deel dit artikel