Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Subsidie referendum lastig proces

Home

Marno de Boer en Bart Zuidervaart

© Tom Janssen

Twee maanden voor het Oekraïne-referendum is de strijd om subsidies losgebarsten. Een speciale referendumcommissie heeft tot op heden 'slechts' 35.750 euro verdeeld over drie aanvragers die campagne willen voeren. Er zit nu nog 1.962.500 in de pot.

Minister van binnenlandse zaken Ronald Plasterk (PvdA) maakte afgelopen november bekend dat hij 2 miljoen euro uittrekt 'ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die tot doel hebben het publieke debat(...)te bevorderen'.

Iedereen kan subsidie aanvragen. Het kabinet wil er wel voor zorgen dat de campagne straks niet wordt gedomineerd door louter voor- of tegenstanders van het verdrag met Oekraïne. Daarom is de subsidiepot opgesplitst: 7 ton voor de voorstanders, 6 ton voor neutrale activiteiten en 7 ton voor tegenstanders. Organisaties kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen, personen 5.000 euro.

173 subsidieaanvragers
Het klinkt eenvoudig, maar rimpelloos verloopt de subsidievertrekking bepaald niet. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel repte afgelopen dinsdag in het vragenuurtje over 'misverstanden' en 'chaos' rond het verdelen van het geld. Veruit de meeste van de 173 subsidieaanvragers hebben nog geen uitsluitsel gekregen. Veel indieners kregen de afgelopen week van de referendumcommissie te horen dat hun verzoek nog niet in orde is.

De organisatie Stem voor Nederland, met Joshua Livestro als boegbeeld, wil een grootschalige ja-campagne opzetten, maar kreeg de subsidie-aanvraag (50.000 euro) geretourneerd. "Een bureaucratisch verhaal", zegt woordvoerder Lot Feijen. "Op het formulier was ruimte voor één handtekening, maar alle bestuursleden hadden kennelijk moeten tekenen." Als gevolg belandt de aanvraag van Stem voor Nederland onderop de stapel. De actievoerders hebben reden tot zorg: er is inmiddels voor 3,8 miljoen euro subsidie aangevraagd, bijna twee keer zoveel als beschikbaar is.

Ook andere aanvragers moeten wachten op duidelijkheid. Frank van Dalen adviseert als voorzitter van de Stichting Politieke Academie verschillende campagnevoerders over waar zij bijvoorbeeld het beste kunnen flyeren. Hij vreest dat aanvragers pas begin maart weten of ze geld krijgen. "Dan hebben ze nog maar twee weken om hun campagne te organiseren. Dat wordt erg lastig. Zo krijgen mensen het idee dat er obstructie wordt gepleegd."

Lees verder na de advertentie
SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel repte afgelopen dinsdag in het vragenuurtje over 'mis­ver­stan­den' en 'chaos' rond het verdelen van het geld

Volgens VVD-minister voor wonen en rijksdienst Stef Blok, die bij afwezigheid van Plasterk dinsdag met Van Bommel in debat ging, is de procedure juist goed. © anp

Klein vakje
Volgens van Dalen pakt de referendumcommissie het verkeerd aan. Bij het afhandelen van de aanvragen wordt zij bijgestaan door het advocatenkantoor Pels Rijcken.

"Op het subsidieformulier staat een klein vakje. Dat suggereert dat je grofweg moet aangeven wat je gaat doen. Nu blijkt dat je met een gedetailleerd projectvoorstel moet komen. Pels Rijcken oordeelt heel formeel. Als iemand 500 euro catering opvoert voor een bijeenkomst van vijftig mensen, wordt dat niet als een redelijk bedrag afgevinkt. Er moet eerst een offerte van een cateraar komen. Straks wordt de factuur voor het advocatenkantoor hoger dan de totale subsidiepot voor het referendum."

Volgens VVD-minister voor wonen en rijksdienst Stef Blok, die bij afwezigheid van Plasterk dinsdag met Van Bommel in debat ging, is de procedure juist goed. Subsidie is volgens Blok belastinggeld, en bij de verdeling moet 'goed gecontroleerd worden of dat correct wordt aangevraagd'. Het is volgens Blok ook 'logisch' dat meerdere mensen namens een stichting of vereniging moeten tekenen. Wel beloofd hij na afloop van het referendum te kijken wat er volgende keer beter kan. "Het is uiteindelijk de eerste keer dat op deze manier een referendum wordt georganiseerd."

Het kabinet gaat geen 'ja'-campagne voeren voor het referendum van 6 april over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Premier Rutte en minister van buitenlandse zaken Koenders houden het bij uitleg in de media. Waarom prijzen zij een verdrag dat het kabinet zelf ondertekende niet actief aan? Abonnees lezen vandaag in Trouw drie redenen.

Subsidie is volgens Blok belastinggeld, en bij de verdeling moet 'goed gecontroleerd worden of dat correct wordt aangevraagd'

Deel dit artikel

SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel repte afgelopen dinsdag in het vragenuurtje over 'mis­ver­stan­den' en 'chaos' rond het verdelen van het geld

Subsidie is volgens Blok belastinggeld, en bij de verdeling moet 'goed gecontroleerd worden of dat correct wordt aangevraagd'