Studiebijsluiter kan helpen bij o zo belangrijke studiekeuze

home

Fe Toussaint

Column

Op 16 juni vormde een Open Dag op de Nijmeegse HAN het podium voor een primeur: Staatssecretaris Halbe Zijlstra presenteerde, samen met ISO-bestuurslid Marije de Jonge, een studiebijsluiter onder de noemer Studie In Cijfers.

In de bijsluiter - die plat geformuleerd een soort cijferlijstje omvat-  is onder meer te vinden welk rapportcijfer aan de opleiding wordt gegeven, hoeveel studenten hun eerste jaar met goed gevolg overleven en welk percentage van de geslaagden uiteindelijk binnen anderhalf jaar op niveau aan het werk is.

Het hulpmiddel wordt in eerste instantie alleen door Windesheim, Saxion, HAN en de Hanzehogeschool gehanteerd. Vorige week maakte Halbe Zijlstra in de Tweede Kamer echter kenbaar, dat hij ook andere instellingen voor hoger onderwijs wil verplichten vóór 2014 met een bijsluiter te komen.

Zo wil hij een einde maken aan de oneerlijke voorlichting van scholieren. De informatie die onderwijsinstellingen studiekiezers nu nog toeschuiven, is het label "fictie" inderdaad vaak maar net onwaardig.

Uit 'mijn tijd' weet ik me bijvoorbeeld een brochure te herinneren waarin allerlei begeerlijk klinkende wijsheden aan een inhoudelijk nogal vage studie werden toegeschreven: zo zouden studenten deze opleiding afsluiten met een "breed maatschappelijk  bewustzijn" en een "interdisciplinair interpretatievermogen". Tevens zou het lage aantal contacturen louter positieve effecten hebben voor persoonlijke discipline. Het feit dat de opleiding op het eerste gezicht veel weg had van een poging door de betreffende instelling om in te spelen op een zeer tijdelijk trendje, werd bovendien vrolijk aangeduid als "baanbrekend" en "toekomstklaar".

Ietwat zorgwekkend voor mij, persoonlijk, is dat ik lijk te hebben verdrongen waar ik al deze zinsneden in eerste instantie aantrof. Gezien mijn uiteindelijk gekozen studie European Law - relatief vaag, bar weinig lessen en qua focusregio duidelijk over haar populairste tijd heen - kan ik enkel het ergste vrezen.

Goed, nu moet ik er natuurlijk niet van uitgaan dat elke student even vatbaar is voor kunstig geformuleerde beschrijvingen. Het gros van de studiekiezers is immers meerderjarig, of, -belangrijker-, heeft er in ieder geval al een aantal jaren scholing op zitten. Enig vermogen om met een kritische blik naar promotiepraatjes van een studentzoekende instelling te kijken, mag dus wel verwacht worden. Wat dat betreft gaat de bijsluiter misschien wel wat ver. Zouden toch al kritische leerlingen niet te ver doorslaan in hun verstandige keuze, als ze naast de studie van hun eigenlijke voorkeur in ontnuchterend zwart-wit graphics zien staan hoe treurig de bijbehorende kansen op de arbeidsmarkt zijn?

En zal de overheid, op haar beurt, niet doorslaan bij 'succes' van  de bijsluiter? Zullen we na 2014 ook bijsluiters aantreffen tijdens tv-reclames of in krantadvertenties? Zal straks elke Open Dag-aankondiging op radio of televisie afgesloten worden, met een somber stemmende voice-over die ons waarschuwt voor de financiële risico's van de voorgestelde studie?

Of ben ik gewoon veel te vastbesloten een doemscenario achter de bijsluiter te vinden, omdat ik het stiekem helemaal niet kan bevatten hoe ik met een waarschijnlijk succesje van overheidswege zou moeten omgaan? Het leveren van kritiek op het Ministerie gaat mij immers doorgaans vele malen gemakkelijker af, dan het erkennen van de in dit geval dreigende waarheid:  dat het ministerie en consorten met de bijsluiter een product hebben gepresenteerd, dat in potentie heel wat scholieren een aanzienlijk stuk verder gaat helpen in de zo belangrijke studiekeuze. Au.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie