Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs

Home

Gerrit-Jan Kleinjan

. © Thinkstock

Opleidingen in het hoger onderwijs spelen nogal verschillend in op studenten met een handicap, aandoening of ziekte. Bij drie grote hogescholen in de Randstad voelen studenten met een beperking (uiteenlopend van dyslexie en ADHD tot een chronische ziekte en een fysieke beperking zoals doofheid) zich het vaakst verloren.

De Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Inholland krijgen van studenten met een handicap een rapportcijfer dat lager is dan een zes, zo valt op te maken uit een vandaag te verschijnen rapport van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, een organisatie die opleidingen met elkaar vergelijkt.

Lees verder na de advertentie

Mager zesje

Van de universiteiten scoren de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit met een mager zesje laag. De studenten aan kleine hogescholen beoordelen hun opleiding het gunstigst. Dat geldt zowel voor de particuliere opleider TIO (Amsterdam) als de orthodox-gereformeerde hogescholen Viaa (Zwolle) en Driestar (Gouda), die zo rond de 7,5 scoren. Ook de Universiteit Wageningen krijgt dat rapportcijfer.

Over het algemeen is de waardering voor aanpassingen van gebouwen, de digitale toegankelijkheid en het begrip van medestudenten de afgelopen jaren gestegen bij de ondervraagde studenten. Wel schiet de begeleiding van studenten nog tekort, concludeert het rapport. ‘Docenten tonen wel redelijk begrip, maar missen vaak kennis van zaken.’

Kritisch

Studenten met een psychische aandoening zoals depressie, psychose of burn-out zijn het meest kritisch over hun opleiding. Bijna even ontevreden zijn studenten met een chronische ziekte, zoals reuma, astma of hartafwijkingen.

De uitkomst is gebaseerd op antwoorden in de Nationale Studenten Enquête 2017, een grootschalig onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden ondervraagd.

Het percentage studenten met een beperking dat zich meldt, is groeiende. Het gaat inmiddels om 39.000 voltijdstudenten, een op de zeven.

Lees ook: Gehandicapte student is overgeleverd aan het toeval

Deel dit artikel