Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Streekvervoer-reus splitst zichzelf

Home

Van onze redactie economie UTRECHT - Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN), het bedrijf waartoe alle streekvervoerders behoren, splitst zich in tweeën: een rijk Randstadbedrijf en een veel zwakker 'plattelandsconcern'. Tegelijk schrapt het 2500 van de 17 730 banen. De vervoersbonden van FNV en CNV sluiten acties niet uit en het voorstel lijkt onaanvaardbaar voor Den Haag te zijn.

VSN deelt zichzelf grofweg op in een bedrijf dat vooral de Randstad tot vervoersgebied heeft, en een bedrijf dat de rest van Nederland van streekvervoer gaat voorzien.

VSN-1 - waarin de sterkste vervoerders zitten, die samen 65 procent van de markt bedienen - bestaat uit de huidige streekvervoerders NZH (Noord-Holland), ZWN (Zuid-Holland en Zeeland), Midnet (Utrecht) en Oostnet (Gelderland en Overijssel).

In VSN-2 zitten de financieel veel zwakkere bedrijven BBA (Brabant), Hermes (Limburg en een deel van Gelderland), Veonn (Friesland en Drenthe) en Hanze (Groningen), die samen de overige 35 procent van de Nederlandse markt verzorgen. Per 1 februari moeten de twee bedrijven een feit zijn.

Volgens een woordvoerder van VSN is juist het bestaan van de redelijk zelfstandige, losse busbedrijven, met ieder een eigen staf, één van de oorzaken van het hoge kostenniveau. Een forse ingreep in het aantal werknemers is daarom noodzakelijk stelt de top. Niet alleen verdwijnen er 1300 kantoorbanen, ook komen 1200 chauffeurs en monteurs op straat te staan.

Het bedrijf werkt te duur en zou daarom de concurrentie niet het hoofd kunnen bieden. “Bij ongewijzigd beleid dreigt het concern binnen twee jaar in de verliezen terecht te komen”, luidt de officiële mededeling. Vorig jaar maakte het bedrijf slechts 12,1 miljoen gulden winst op een omzet van 2,36 miljard.

De splitsing van VSN is ingegeven door het besluit van minister Jorritsma van verkeer en waterstaat om concurrentie in te voeren in het openbaar vervoer. Concurrentie leidt volgens haar tot efficiëntere bedrijven die beter luisteren naar de klant. Vervoersmoloch VSN, dat nu een marktaandeel van 98 procent heeft, past niet in dat plan.

Minister Jorritsma laat een contra-expertise uitvoeren op de plannen van VSN. Een woordvoerder van het ministerie noemt het “positief” dat er nu concrete plannen op tafel liggen, maar vindt het nog te vroeg om een afgewogen oordeel te vellen. Het is echter zeer de vraag of minister Jorritsma genoegen zal nemen met de plannen van VSN. Feit blijft dat een bedrijf met een marktaandeel van 65 procent niet past in het plaatje zoals dat door de minister is geschetst.

- Vervolg op pagina 7

Vervoersbonden dreigen met acties in streekvervoer VERVOLG VAN PAGINA 1

De centrale ondernemingsraad van Verenigd Streekvervoer Nederland heeft geschokt gereageerd op de ingrijpende voornemens van de top. Vooral het grote aantal banen dat op de tocht staat is volgens secretaris P. Pont “een overval”. Hij is er bovendien niet van overtuigd dat een twee-deling van het bedrijf noodzakelijk is. Dat er wat moet gebeuren is volens Pont duidelijk maar dit plan gaat “wel heel erg ver”.

Ook de beide vervoersbonden achten een reorganisatie bij VSN onontkoombaar, met het oog op de naderende vrije markt. De regering heeft namelijk bepaald dat het marktaandeel van VSN koste wat kost omlaag moet. Van 50 procent in het jaar 2000 naar maximaal 35 procent in 2010. VSN mag van de minister alleen meedingen naar het tijdelijke, exclusieve vervoerrecht, als het marktaandeel tot onder de 50 procent daalt. Voor het jaar 2005 wil de minister dat alle buslijnen minstens één keer openbaar zijn aanbesteed.

Voor de vervoersbonden is het grote aantal gedwongen ontslagen dat de VSN-top nu nodig acht echter onbespreekbaar. Eerder al liet FNV-bestuurder D. Ketting weten dat zoveel ontslagen 'oorlog' zouden betekenen. Hij sluit acties niet uit. Ketting stelt dat het cijfer van 2 500 “met geen enkel feitelijk gegeven is onderbouwd”. Hij vindt dat “de rekening van het beleid van de afgelopen jaren niet over de rug van het personeel mag worden weggewerkt”.

Met zijn collega Th. de Jong van de Vervoersbond CNV vindt hij dat het bedrijf veel meer informatie moet geven om te kunnen vaststellen wat goed voor VSN is. “Het gaat slecht met VSN en dat komt door de top: die ligt al tijden onder vuur. De oplossing kan echter niet zijn: dan maar een zoot personeel eruit”, zegt De Jong. Ook hij ziet acties in het verschiet als VSN nit terugkomt op de gedwongen ontslagen.

De CNV-bestuurder zet vraagtekens bij de opsplitsing van VSN in een randstedelijk en een niet-randstedelijk bedrijf. Er onstaan bedrijven die respectievelijk 65 procent en 35 procent van de markt in handen hebben. De Jong noemt dat onevenwichtig. “Het lijkt verdacht veel op een sterfhuisconstructie voor de bedrijven buiten het drukke westen.”

Deel dit artikel