Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Stop de neutronenbom

Home

Amsterdam Henk Wolzak

'Onzin', aldus Nico Schouten over het proefschrift van De Graaf, waarin wordt gezegd dat de actiegroep Stop de Neutronenbom (waarvan Schouten secretaris was) tegen Navo-wapens was. 'De oproep om af te zien van de neutronenbom was op alle kernwapenstaten gericht', liegt Schouten. Wat was de werkelijkheid?

In 1977 had de wereldvredesraad 'een communistische mantelorganisatie' een 'actieweek tegen de neutronenbom' georganiseerd die het begin was van deze campagne in West-Europa. Een initiatief, Stop de neutronenbom, werd op 19 augustus gelanceerd door het partijblad van de CPN, De Waarheid, en door ongeveer 130 personen ondersteund. De meeste leden van het comité en de secretaris Nico Schouten waren leden van de CPN. In maart 1978 werd in Amsterdam een Internationaal Forum gehouden, dat bijgewoond werd door nationale delegaties waarvan leden van de wereldvredesraad. De grootste delegatie was afkomstig uit de Sovjet-Unie.

Sommige deelnemers die een dag later meeliepen in een demonstratie tegen de neutronenbom klaagden dat ze overheerst werden door plaatselijke communisten en delegaties uit het Warschaupact en zij die demonstreerden tegen de bewapening van het Oostblok werden uit de demonstratie gehaald. In een interview met de Haagse Post van 8 augustus 1981 verklaarde het CPN-lid Hans Broekhuis: 'Alle tolken en zo werden door de Sovjets betaald', doelend op het bovengenoemde Internationale Forum.

Deel dit artikel