Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Stiltest

Home

WILS REBERGEN

Wilt u weten of u zelf introvert bent? Doe dan de test uit het boek van Susan Cain

Susan Cain: 'Stil' ( 'Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking'). Vertaald door

Jan Willem Reitsma.

De Arbeiderspers, Utrecht; 391 blz. € 24,95).

Carl Gustav Jung maakte de begrippen introversie en extraversie tot kern van zijn persoonlijkheidstypologie. Introverten ('naar binnen gekeerden') kenmerkten zich volgens hem door hun zuinige energieverbruik, ze zijn voorzichtiger en nemen genoegen met een eenvoudiger leven. Extraverten ('naar buiten gekeerden') daarentegen bruisen van energie en durven meer risico's te nemen, maar worden door hun riskante levenswijze gemiddeld minder oud.

Volgens Susan Cain, auteur van het boek 'Quiet', is een derde tot de helft van de mensheid introvert. Maar in de praktijk is het onderscheid tussen introvert en extravert niet gemakkelijk te maken, en het geeft de indeling iets willekeurigs: er bestaan zoveel definities als er psychologen zijn. De gedachte dat extraverten energie halen uit het samenzijn met anderen, terwijl het introverten juist inspanning kost om daaraan deel te nemen, is omstreden.

Deskundigen zijn het er wel over eens dat introverten langzamer en doelbewuster werken, liever luisteren dan praten, liever een boek lezen dan naar een wild feest gaan, eerst denken voordat zij praten en zich schriftelijk beter uiten dan verbaal.

Extraverten nemen snel een besluit, nemen graag risico's, verlevendigen een etentje, lachen harder om grappen, denken hardop en zijn niet bang voor een conflict.

De meeste mensen zullen op tests gemiddeld scoren: zij vertonen dus zowel introverte als extraverte kenmerken. Dit betekent dat zij in sommige situaties extravert gedrag kunnen vertonen, en in andere situaties meer introvert reageren. Dat kan ook samenhangen met de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, met hun gezondheid, hun energie en hun leeftijd.

Zijn onderstaande stellingen voor u vaker waar of niet waar? Wie op de helft van de vragen 'waar' antwoordt, is een 'ambivert'. Wie lager scoort (0 tot 9), is meer extravert; hoger (11 tot 20) wijst op een introvertere natuur.

1. Ik geef de voorkeur aan een-op-eengesprekken boven groepsactiviteiten.

2. Ik geef mijn mening liever schriftelijk.

3. Ik ben graag alleen.

4. Vergeleken met de mensen in mijn omgeving lijk ik minder waarde te hechten aan rijkdom, bekendheid en status.

5. Ik praat niet graag over koetjes en kalfjes, ik houd van gesprekken met diepgang, over kwesties die me aan het hart gaan.

6. Mensen zeggen dat ik goed kan luisteren.

7. Ik neem geen grote risico's.

8. Ik geniet van werk waar ik me in kan storten zonder vaak gestoord te worden.

9. Ik vier verjaardagen liefst met een klein gezelschap, één of twee goede vrienden of familieleden.

10. Mensen vinden me bescheiden en zachtaardig.

11. Ik toon mijn werk liever niet of bespreek het met anderen voordat het af is.

12. Ik houd niet van conflicten.

13. Ik werk het beste als ik alleen ben.

14. Ik denk meestal na voordat ik spreek.

15. Als ik veel onder de mensen ben geweest, voel ik me vaak uitgeput, ook al heb ik me uitstekend vermaakt.

16. Ik neem niet graag de telefoon op, ik laat liever de voicemail inspreken.

17. Als ik mag kiezen, doe ik liever een weekend helemaal niets, dan dat ik allerlei activiteiten plan.

18. Ik houd niet van multitasken.

19. Ik kan me gemakkelijk concentreren.

20. In volg liever een college, dan dat ik deelneem aan een workshop.

Deel dit artikel