Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Stervensbegeleiding is een vak apart

Home

Het kabinet wil hulp bij zelfdoding toestaan aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Het 'zelfdodingtraject' zou begeleid moeten worden door zogenoemde stervensbegeleiders, zo schrijven minister Schippers en Van der Steur. Als voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven maak ik bezwaar tegen de aanduiding 'stervensbegeleiders' voor hulpverleners die hiervoor specifiek moeten worden opgeleid. Sterven immers, is een proces. Het kan zich in enkele uren voltrekken maar ook dagen, weken en zelfs langere tijd vergen. Stervensbegeleiders die door ons opgeleid worden, weten de stervende veiligheid te bieden, vertrouwen te geven en indien nodig bij te dragen aan het verwezenlijken van laatste wensen. Zij zijn in staat veranderende behoeften en belevingen van stervenden te erkennen en daarin mee te bewegen. En zij weten het samen met de stervende uit te houden, óók als het proces duurt en duurt. Omdat aard en betekenis van het stervensproces wezenlijk verschillen van een zelfdodingtraject is het van belang de begeleiding daarin zo zuiver mogelijk uit te drukken. Zoals we ook de levenseindeconsulent kennen, verbonden aan de levenseindekliniek, zo zou ik bij een zelfdodingtraject pleiten voor een zelfdodingconsulent. De benaming stervensbegeleider kan dan exclusief behouden blijven voor wie het proces van sterven begeleidt.

Ineke Koedam Rotterdam

Deel dit artikel