Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Staat betaalt belastingaanslag van klokkenluider Spijkers

Home

Van onze verslaggever

Het ministerie van defensie betaalt de belastingaanslag van ruim negen ton over de schadevergoeding van klokkenluider Fred Spijkers.

Dat heeft staatssecretaris Van der Knaap gisteren aan de kamercommissie voor defensie laten weten. Spijkers kreeg eind vorige maand van de Belastingdienst een aanslag van 915123 euro over de schadevergoeding die Defensie hem na een bijna twintig jaar durend conflict had toegekend. Volgens de eind 2002 afgesloten overeenkomst tussen Defensie en Spijkers zou de schadevergoeding belastingvrij zijn. Als de Belastingdienst toch een aanslag zou opleggen, dan zal de staat die betalen.

Van der Knaap houdt zich aan deze toezegging, liet hij gisteren weten. Spijkers moet nog wel de aanslagen naar de staat doorsturen.

Volgens Van der Knaap krijgt Spijkers sinds augustus 1998 geen wachtgeld meer, omdat hij heeft verzuimd de zogeheten maandformulieren in te vullen en naar het UWV terug te sturen. Op dat formulier moet een uitkeringsgerechtigde invullen of hij nog andere inkomsten heeft.

,,Op het moment dat de heer Spijkers de maandformulieren inzendt, zal het UWV overgaan tot de uitkering van het wachtgeld“, schrijft Van der Knaap.

De nu 59-jarige Spijkers kwam in 1984 als maatschappelijk werker bij Defensie in de problemen, toen hij weigerde te liegen over de oorzaak van een ongeluk met een oefenmijn, waarbij een instructeur om het leven kwam. Spijkers vertelde de weduwe de ware toedracht: de oefenmijn was niet betrouwbaar en Defensie was daarvan al geruime tijd op de hoogte. Het conflict leidde negen jaar later tot Spijkers' ontslag vanwege een vermeende persoonlijkheidsstoornis. Pas in 2002 volgde onder druk van de Tweede Kamer eerherstel. Spijkers kreeg 1,6 miljoen euro schadevergoeding, een koninklijke onderscheiding en de toezegging dat zijn dossiers zouden worden geschoond.

Aan de afspraak over de 'administratieve rectificatie' is volgens Spijkers nog steeds niet voldaan. Bij verschillende inlichtingendiensten staat hij nog te boek als 'politiek-crimineel' en 'politiek-psychiatrisch geval'. In plaats van de dossiers te schonen, wil het ministerie van defensie alles overdragen aan het Nationaal archief, dat het dossier-Spijkers vervolgens tientallen jaren achter slot en grendel zou moeten houden. Spijkers verzet zich daartegen.

Hij voelt zich zo aan het lijntje gehouden dat hij afgelopen zomer aangifte heeft gedaan van 'opzettelijke misleiding c.q. bedrog en systematische mishandeling' door het ministerie van defensie. Spijkers zegt dat defensiemedewerkers hem hebben mishandeld en dat toenmalig staatssecretaris van defensie Van Hoof (nu staatssecretaris van sociale zaken) hem eind 2000 met de dood zou hebben bedreigd. Van Hoof liet weten dat hij, als hij zoiets al gezegd zou hebben, dat 'natuurlijk niet letterlijk' heeft bedoeld.

Deel dit artikel