Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Spermadonoren

Home

Groningen J. Kremer en gynaecoloog

Er dreigen ongelukken, als professor Hoksbergen (Trouw van 2 februari) zijn zin krijgt en het wetsvoorstel tot opheffing van de tot nu toe toegestane anonimiteit van spermadonoren door het parlement wordt aanvaard. Meer dan tachtig procent van de (echt)paren die hebben gekozen voor donorinseminatie wenst een volstrekt anonieme donor. De praktijk heeft geleerd dat hiermee niet alleen het belang van de ouders is gediend, maar dat ook de kinderen er geen schade van ondervinden. Integendeel, de spermadonoren ondergaan een medisch-psychologisch onderzoek, waarbij er vooral op wordt gelet dat geen erfelijke of seksueel overdraagbare ziekten aan de toekomstige kinderen worden doorgegeven.

In de periode 1972-1985 zijn in de Universiteitskliniek in Utrecht en in mijn gynaecologische praktijk aan huis in Groningen ruim 1200 kinderen door donorinseminatie ontstaan, allen via anonieme spermadonoren. Deze kinderen zijn nu dus ouder dan 14 jaar. Van slechts drie kinderen heb ik het verzoek gekregen om inlichtingen over hun spermadonor. Die ik niet kon verstrekken omdat alle gegevens daarover, zoals aan de donoren was beloofd, waren vernietigd. Een aantal ouders had hun kinderen na het 18de levensjaar ingelicht over de wijze waarop ze waren ontstaan. Al deze ouders hadden tot hun opluchting ervaren dat geen van de kinderen interesse had getoond in de spermadonor. Vrijwel alle artsen in Nederland die donorinseminatie verrichten of hebben verricht, hebben dit soort ervaringen. Het zou daarom een beoordelingsfout zijn wanneer het parlement, op grond van sporadisch voorkomende uitzonderingsgevallen, een wet zou aannemen die de anonimiteit van spermadonoren illegaal zou maken. Dan zullen welgestelde (echt)paren naar België, Denemarken of Noorwegen reizen waar spermadonor-anonimiteit wettelijk verplicht is. Wie dit te duur is komt in een illegaal circuit waar geen medische controle mogelijk is.

Deel dit artikel