Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Software-bedrijf Exact wil groeien door expansie in buitenland

Home

GEORGE MARLET

Als het gaat om veelbelovende exportsectoren in Nederland, zullen weinigen spontaan computerprogramma's (software) noemen als een veelbelovende exportindustrie. In Delft koestert Exact Software (dat programma's voor financiële administratie bedenkt, maakt en verkoopt) ambitieuze plannen. Vandaag krijgt het bedrijf uit handen van prins Claus de prestigieuze Koning Willem I-plaquette uitgereikt voor 'jong ondernemerschap'. Voor de directie een mooie gelegenheid om aan minister Wijers (economische zaken) medewerking te vragen voor de buitenlandse expansieplannen.

Zijn on-Nederlandse zelfvertrouwen komt niet uit de lucht vallen. In de elf jaar van zijn bestaan is Exact uitgegroeid tot marktleider in Nederland, daarmee gerenommeerde concerns als IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Novell, Lotus en Oracle achter zich latend. Dat succes is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat Exact als Nederlands bedrijf computerprogramma's (zoals E-Account en E-Finance) maakt die op de Nederlandse wet- en regelgeving zijn toegesneden. Service aan de klanten is volgens Houtman en directeur Lucas Brentjens van Exact Automatisering de succesfactor bij uitstek. Houtman: “Collega-bedrijven hebben zich vooral op de technologiekant gericht. Wij hebben vanaf het prille begin gekozen voor service en ondersteuning. Op onze support-afdeling werken tachtig tot negentig mensen. Collega's hebben ons vroeger wel voor gek verklaard dat we daar zoveel geld in staken. Vergelijk het maar met het kopen van een auto. Je zou toch raar staan te kijken als de dealer een mankement aan die auto niet zou kunnen repareren. De pakketten voor financiële administratie die wij verkopen, zijn een uiterst kwetsbaar hulpmiddel. Je moet daarom niet alleen een topprodukt leveren, maar het ook op topniveau verzorgen en de gebruiker tot in lengte van dagen ondersteunen.”

Dit jaar verwacht Exact de grens van 80 000 klant-bedrijven te overschrijden. De groei zal vooral uit het buitenland moeten komen. Nu wordt een bescheiden 20 procent van de omzet in het buitenland gehaald en 80 procent in Nederland. Het is zeer wel mogelijk dat die verhouding andersom komt te liggen. De Belgische markt is - met heel wat moeite - aangeboord en in Groot-Brittannië, Duitsland en Rusland zijn Exact-kantoren geopend. In landen waar dat (nog) niet mogelijk is, werkt Exact met distributeurs die gespecialiseerd zijn in software. Voor nog 'onontgonnen' gebied hopen de directeuren op de medewerking van de Nederlandse overheid, meer in het bijzonder ambassades en consulaten. De uitreiking van de Koning Willem I-plaquette is een mooie gelegenheid om daarover bij minister Wijers van economische zaken een balletje op te gooien.

Liever zou Exact ook in het buitenland met eigen mensen werken, maar daar zijn er op dit moment simpelweg te weinig van. “Als we de beschikking hadden over duizend mensen, zouden we ze zo kunnen plaatsen”, stellen de Exact-directeuren uitdagend. “Dat is wel frustrerend. Je ziet soms opportunities, maar hebt er geen mensen voor.” Het niveau van jonge HEAO'ers en academici is op zichzelf heel behoorlijk, maar het vergt nog zeker anderhalf jaar opleiding en training voordat ze voor Exact produktief worden. Voordat een management-functie in beeld komt, zijn toch zeker vier à vijf jaar verstreken. Doordat Exact goed bij kas zit, kan het bedrijf jaarlijks zo'n tweehonderd aanstaande werknemers boven de sterkte hebben - een investering van 20 tot 30 miljoen gulden “waarvan je hoopt dat het eruit komt”. Een loopbaan bij Exact kan snel gaan; het verloop is ook relatief groot. Op je vijfentwintigste een middenkader-functie hebben met een maandsalaris van bruto zesduizend gulden, het is geen uitzondering. Toch staat Exact als een 'sobere' werkgever te boek. “Het stereotiepe yuppie-verhaal gaat hier niet op. Je kunt ze niet in een Porsche zetten met een salaris van drie ton. Ons uitgangspunt is normaal blijven en normaal met elkaar omgaan”, zegt Brentjens.

Exact krijgt vandaag de Koning Willem I-plaquette uitgereikt in de categorie 'jong ondernemerschap'. Dat is een vlag die bij Exact meerdere ladingen dekt: de gemiddelde werknemer is 28 jaar oud, het bedrijf bestaat pas elf jaar, de bedrijfstak hooguit vijftien jaar. Gekscherend verhaalt Bert Houtman, met zijn 43 jaar een van de senioren, dat hij tien jaar geleden is binnengehaald om naar de klanten toe een iets volwassener imago uit te dragen. Directeur Eduard Hagens was toen namelijk 21 jaar en dat bleek soms wat lastig in contacten met klanten. Graag betrekken Houtman en Brentjens (35) de prijs ook op de stijl van het bedrijf, die ze omschrijven als “informeel, dedicated en resultaatgericht”.

Op het gebied van werkgelegenheid zou Exact als een witte raaf kunnen gelden. Waar andere bedrijven werknemers laten afvloeien, zit Exact om gekwalificeerd personeel te springen. Houtman en Brentjens verhelen echter niet dat het bedrijf geen mogelijkheid onbenut laat om goedkoper te werken, zeker in het licht van de internationale ambities. En dan gaat het bepaald niet alleen om het uitbesteden van eenvoudig produktiewerk naar lage-lonenlanden. Op de verkoop en klantondersteuning na kunnen in principe alle activiteiten naar een goedkoper land worden verplaatst. Houtman: “De theorie dat we hier in het westen kunnen overleven door het bedenken en verkopen van hoogwaardige produkten, is mooi, maar klopt gewoon niet. In India zitten twee miljoen programmeurs. Niet voor niets zitten alle softwareleveranciers er. Voor de werkgelegenheid in Nederland kan dat a-moreel zijn; een ontwikkelingsland kan erbij gebaat zijn.”

In de computerbranche kan je ster snel verbleken. De ene dag is je bedrijf nog top of the bill, de volgende dag kun je failliet zijn. Dat geldt vooral voor de hardware, de computers en bijbehorende apparaten. Software is een stabielere markt. Houtman: “De holding heeft een binding met bijna 80 000 klanten die, als we ze goed behandelen, niet zomaar naar een concurrent zullen overstappen. Dat is een goede basis voor expansie. We zullen daarbij nog heel wat onverwachte dingen tegenkomen. De interessantste jaren moeten nog komen.”

Deel dit artikel