Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Sociale partners en kabinet bereiken sociaal akkoord

Home

Premier Mark Rutte (L) en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken tijdens de presentatie van het sociaal akkoord. © ANP
Update

Het kabinet en de werkgevers en werknemers zijn eruit: er is een sociaal akkoord. "We gaan de crisis beteugelen" zei vice-premier Lodewijk Asscher. Hij sprak van een 'Mondriaanakkoord', verwijzend naar de school waar het akkoord werd gepresenteerd.

"Dit is een historisch moment," zei premier Mark Rutte bij de presentatie van het akkoord. "Dit is een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt."

Het kabinet stelt een besluit over de geplande extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voor volgend jaar uit tot augustus. De ingrepen in WW en ontslagrecht worden afgezwakt of vooruitgeschoven tot 1 januari 2016, als de economische crisis naar verwachting voorbij is. Hetzelfde geldt voor de plicht voor bedrijven om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ook die maatregel gaat op de lange baan tot 2016. In augustus wordt opnieuw bekeken of de bezuinigingen toch nog nodig zijn om het begrotingstekort in 2014 terug te dringen.

De WW-duur blijft gehandhaafd op maximaal 3 jaar. Weliswaar gaat de wettelijke termijn voor de WW naar 2 jaar, maar in cao's zullen afspraken worden gemaakt over een aanvulling. De werknemers moeten dan wel WW-premie gaan betalen. Daarvan zijn ze nu vrijgesteld.

De voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de ontslagvergoeding gaan voorlopig de ijskast in. Het kabinet wilde het voor bedrijven makkelijker en goedkoper maken om personeel te ontslaan. Maar gezien de hoge werkloosheid is het volgens de sociale partners niet het juiste moment voor deze maatregel.

Arbeidsgehandicapten
Werkgevers beloven extra inspanningen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het kabinet wilde hen daartoe verplichten, maar dat gebeurt voorlopig niet. Verder wordt in het sociaal akkoord afgesproken om uitwassen bij de flexarbeid tegen te gaan en schijnconstructies met buitenlandse werknemers onmogelijk te maken.

Doordat de extra bezuinigingen van 4 miljard worden opgeschoven, is ook de nullijn voor de zorgsector vooralsnog van tafel. Het kabinet wilde de salarissen van zorgpersoneel voor 2,5 jaar bevriezen.

Nieuwe samenwerking
Het akkoord tussen de sociale partners en het kabinet is niet het einde van het sociaal overleg. "Het is het begin van een nieuwe samenwerking om te zorgen dat we de uitdagingen - en die zijn er wel degelijk - samen te lijf gaan en overwinnen", zei minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

De grootste verandering is volgens Asscher dat mensen voortaan van werk naar werk zullen gaan. Hij zei dat mensen voortaan een transitievergoeding kunnen krijgen, omgeschoold zullen worden en door werkgevers en werknemers begeleid gaan worden naar een andere baan. Verder gaat iedereen die kan werken, ook daadwerkelijk aan de slag. "Mensen met een arbeidshandicap komen tussen de gewone collega's in de bedrijven te werken, dankzij de garantie van 125.000 banen", zei Asscher.
Ook zal de doorgeschoten flexibiliteit worden aangepakt. "Al die constructies die worden bedacht om de verworvenheden van Nederland onderuit te halen, zullen we aanpakken met extra inspecteurs.  En na het werken krijgt iedereen gewoon een goed pensioen", aldus Asscher.

Kalmte in de crisis
Volgens Werkgeversvoorman Bernard Wientjes hebben de sociale partners en het kabinet met dit akkoord gekozen voor rust in een periode van economische crisis. De WW en het ontslagrecht gaan op termijn zeker veranderen, maar blijven voorlopig zoals ze zijn, zeker tot 1 januari 2016, aldus Wientjes.
 "Het ondernemersvertrouwen is essentieel voor herstel van de economie. Het gaat slecht met ondernemers en ondernemingen. Als er door dit akkoord morgen 1 bedrijf minder failliet gaat, ben ik al tevreden. Dit moet leiden tot een maatschappij die weer vertrouwen heeft en weer producten koopt."

Puntjes op de i
Vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales onderhandelden donderdag ruim 3 uur met een zware kabinetsdelegatie, die onder leiding stond van premier Mark Rutte en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.
Eerder vandaag werd al bekend dat de sociale partners eruit waren. Ton Heerts (FNV) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) meldden hun onderlinge akkoord donderdag vlak voor premier Mark Rutte en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zich meldden voor het overleg.

Optimisme
Rutte zei voor aanvang van het overleg dat hij wil proberen er donderdagavond uit te komen. Het zou fantastisch zijn als dat lukt, zei de premier. Hij kondigde wel aan dat er nog echt onderhandeld gaat worden. Ook Wientjes stelde dat er op ,,een aantal punten'' nog echt onderhandeld moet worden tussen de sociale partners enerzijds en het kabinet aan de andere kant. Heerts sprak de verwachting uit dat werkgevers en werknemers er met het kabinet uit kunnen komen.

Asscher toonde zich optimistisch en noemde het onderlinge akkoord tussen de sociale partners 'heel goed nieuws'. Ook staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) zei dat hij zeker optimistisch is.
Behalve Rutte, Asscher en Weekers zijn ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) aanwezig bij het overleg. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is er niet, hij zit in Ierland voor een bijeenkomst met EU-collega's.

Albert Jan Maat , voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO noemde het akkoord het 'enig juiste antwoord' op de lastige situatie waarin de Nederlandse economie verkeert. "Het is goed om nu pas op de plaats te maken en de grote hervormingen nog even uit te stellen. Dat draagt bij aan het herstel van vertrouwen."

Het kabinet hoopt met een sociaal akkoord een breed draagvlak te krijgen voor zijn beleid. Dat is nodig omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Deel dit artikel