Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Snoeptrommel kent alleen fans of vijanden

Home

Hans Schmit

Een kunstenaarsimpressie van een gebouw dat nog op de tekentafel ligt, is in de regel uitbundiger dan de latere werkelijkheid. De Engelse architect John Outram vormt hierop echter zonder meer een uitzondering.

Ruim drie jaar geleden tekende hij zijn nieuwe winkelcomplex aan de Groenmarkt in Den Haag aanzienlijk ingetogener dan het bouwwerk dat er nu staat en dat vooral opvalt door de veelheid aan kleuren, verwijzingen en elementen uit uiteenlopende stijlen.

Het gebouw roept bij het Haagse publiek sterke reacties op, waarbij voor een middenweg geen plaats is: men vindt het foeilelijk òf komt woorden tekort om de nieuwe aanwinst te prijzen. Aan bijnamen geen gebrek: de doorsnee Hagenaar noemt Outrams tempeltje 'de Snoeptrommel', de deftiger versie houdt het op 'Bonbonnière'. Outram vindt die bijnamen wel vleiend. Want, verduidelijkt hij, een recent gebouw van zijn hand in Londen wordt 'Kasteel Dracula' genoemd.

De Snoeptrommel vormt een geheel met het oudste Haagse stadhuis uit 1564 en de daaraan gekoppelde vleugel uit de achttiende eeuw. Vanuit deze historische bebouwing herstelt Outram met twee neoclassicistische gevels de rooilijnen zoals die vanaf de middeleeuwen tot aan de jaren zeventig van deze eeuw hebben gelopen. Aan de kop van het gebouw heeft Outram 'de Rotonda' neergezet: de oriëntaals aandoende 'snoeptrommel' waarvan het deksel wordt gedragen door zes zuilen.

Deze zijn bedekt met bont gekleurde tegels, in een patroon dat met behulp van de computer is vastgesteld. De zuil aan de noordzijde telt de meeste kleuren; naar de zuidzijde komen er geleidelijk meer grijze tinten. Alsof er steeds meer grijze wolken overtrekken, vertelt Outram, tot de laatste aan de zonzijde staande zuil de gedaante van een grijze rots heeft gekregen.

Het eeuwenoude stratenpatroon werd in de jaren zeventig doorbroken door de bouw van een nieuwe raadzaal aan het oude stadhuiscomplex. De strakke, betonnen rechthoek-op-palen van architect Piet Zanstra riep veel weerstand op en toen in 1995 het nieuwe stadhuis aan het Spui in gebruik werd genomen, kostte het de gemeenteraad weinig moeite om te besluiten het oude onderkomen te slopen.

Het complex van Outram doet niet alleen eer aan het oude stratenpatroon maar ook aan de vele markante buren. Hoe overdadig je het kleurgebruik ook kunt vinden, veel kleuren zijn ook terug te vinden in gebouwen in de omgeving. Zoals het groen van de tegels in het kantoorgebouw dat Berlage aan het Kerkplein neerzette voor de toenmalige verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845. Outram heeft, voordat hij in Londen aan de slag ging, de omringende gevels inclusief hun kleuren nagetekend en deze in zijn nieuwbouw laten terugkeren.

Dat Outram naar vele verschillende stijlen verwijst, is evenmin een toeval. In de omgeving staan veel gebouwen in uiteenlopende stijlen. Naast het eerder genoemde oude stadhuis en het rijksmonument van Berlage zijn dat het zeventiende-eeuwse restaurant 't Goude Hooft van Pieter Post (in 1938 ingrijpend gerestaureerd door Warners), het uit Parijs weggelopen Maison de Bonnetrie (van de Fransman Moiret) en de neoclassicistische Passage (van Westra). Aan de Dagelijkse Groenmarkt bevindt zich ook nog een Jugendstil-gevel, die de ingang van een nieuwe passage in aanbouw vormt.

De Snoeptrommel huisvest vooral modewinkels, waarvan de grootste de ingang aan de kop heeft, tegenover de Bonnetrie. De andere winkels hebben de voordeur aan de zijgevels. In het gerestaureerde, historische stadhuiscomplex blijft de begane grond bestemd voor het voltrekken van huwelijken en voor representatieve doeleinden. De hoofdingang van de Snoeptrommel ligt aan de looproute tussen de winkelgebieden rond de Venestraat en de Hoogstraat. Projectontwikkelaar MAB wil het winkelgebied verder verbeteren door de looproute te koppelen aan het winkelgebied rond de Prinsestraat. Daarvoor wordt tussen het Berlagegebouw, dat wordt gerestaureerd en zijn kantoorfunctie terugkrijgt, en het betonnen kantoorgebouw de Drie Hoekjes een 'stadspoort' gebouwd die toegang geeft tot een overdekte winkelpassage.

Het voormalige kantoorgebouw de Drie Hoekjes (evenals de gesloopte raadzaal ontworpen door architect Zanstra) wordt tot op het betonnen skelet gestript en naar een ontwerp van Vera Yanovshtchinsky herschapen in een complex met winkels op de begane grond en een zestigtal woningen daarboven. Tenslotte verrijst naast 't Goude Hooft een complex met vijftien woningen en winkels van Gunnar Daan. In het najaar van 2001 moeten alle bouwwerkzaamheden in dit deel van de Haagse binnenstad zijn voltooid.

Deel dit artikel