Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Sluitend beleid kan niet

Home

WILFRED VAN DE POLL

Migratiedeskundige Arjen Leerkes betwijfelt of het terugkeerbeleid effectiever kan. "Ik zeg niet dat er niets meer verbeterd kan worden, maar een sluitend asielbeleid is sowieso niet realistisch."

Leerkes doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij onderzocht het terugkeerbeleid in het rapport 'Afgewezen en uit Nederland vertrokken?'. Het verscheen dit jaar bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid en justitie.

Leerkes zoomde in op de periode 2005-2012 en bekeek cijfers van zowel de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) als de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Het aangescherpte beleid wierp in die periode vruchten af, constateerde Leerkes. Steeds meer afgewezen asielzoekers vetrokken aantoonbaar, vrijwillig dan wel gedwongen. Van de groep die in 2005 werd afgewezen, had zeven jaar later 11 procent aantoonbaar het land verlaten, terwijl van de groep uit 2010 twee jaar later al 33 procent was vertrokken.

Toch gaat het nog steeds om een minderheid, benadrukt Leerkes. En: de rek lijkt eruit. Via IOM gaan juist weer minder mensen terug: van 3473 mensen in 2011 naar 2264 in 2014. Uit het bestand van DT&V bleek vorig jaar slechts 20 procent aantoonbaar vertrokken, terwijl dat in 2011 nog hoger lag.

Deel dit artikel