Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Samenvoegen gemeenten bespaart niets

Home

Van onze redactie economie

Het samenvoegen van gemeenten leidt niet tot de verwachte bezuinigingen. Integendeel: grotere gemeenten tellen omgerekend per burger meer ambtenaren en geven per inwoner verhoudingsgewijs meer geld uit. Dat schrijft Maarten Allers, directeur van het Groningse Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo), in het blad Economisch Statistische Berichten.

Hij gaat hiermee in tegen de Werkgroep Openbaar Bestuur en verschillende politieke partijen, die juist hoge verwachtingen hebben van het samenvoegen van gemeenten. Daarbij redeneren zij volgens een logisch abc’tje: snoeien in het aantal gemeenten scheelt honderden burgemeesters, duizenden raadsleden, tienduizenden ambtenaren, en dus miljarden euro’s. Maar Allers laat van die redenering geen spaan heel. Hij analyseert het ambtenarenbestand van vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat het aantal ambtenaren per duizend inwoners over het algemeen toeneemt met de grootte van de gemeente.

Nu zou het zo kunnen zijn, redeneert Allers, dat kleinere gemeenten minder ambtenaren tellen omdat ze meer werk uitbesteden aan grotere buurgemeenten of aan bedrijven. Daarom vergeleek hij ook de totale gemeentelijke uitgaven per burger. Om tot de conclusie te komen dat de kleinere gemeenten niet alleen minder ambtenaren tellen, maar per inwoner ook minder geld uitgeven.

Tenslotte bekeek Allers de financiële gevolgen van samenvoeging van gemeenten, op basis van begrotingscijfers van 2002 tot 2010. Soms liggen de uitgaven na herindeling lager, maar meestal hoger. Mocht het even duren voor de verwachte efficiencywinst optreedt, schrijft hij, dan is dat in elk geval de eerste zeven jaar doorgaans nog niet het geval.

Bezuinigingen inboeken via gemeentelijke herindeling lijkt Allers al met al onverstandig. Maar wat dan wel, voor al die partijen die willen beknibbelen op het lokale bestuur? Allers: „De gemeenten geven nu voornamelijk geld uit dat ze automatisch uit Den Haag krijgen. De OZB en de hondenbelasting stellen in verhouding niks voor. Dat moet anders: minder geld van het Rijk en meer geld dat gemeenten bij hun burgers moeten ophalen. Dan gaan ze wel kritisch kijken naar hun uitgaven, omdat ze bij hun inwoners met een goed verhaal moeten komen.”

Lees verder na de advertentie
De rust en ruimte in Graft, met rechts het historische gementehuisje. Hoe kleiner hoe beter de gemeente functioneert. (Werry Crone)

Deel dit artikel