Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Rutte wil het p-woord niet opdringen

Home

NICOLE BESSELINK en REDACTIE POLITIEK

'Participatiemaatschappij is geen doel, maar een beschrijving van de huidige tijd'

In drie zinnen maakte premier Rutte het gisteravond duidelijk: hij ziet de participatiemaatschappij niet als na te jagen doel, maar als term die de huidige samenleving beschrijft. Een 'feitelijke constatering'. "De participatiemaatschappij is geen na te streven heilstaat. Het is geen einddoel. Sterker nog: we roepen mensen zelfs niet op te participeren."

Het was een uitleg waar de Tweede Kamer naar snakte. Dat wilde nu eens weten wat het kabinet bedoelde met dat veelbesproken p-woord dat in de laatste Troonrede opdook. Het was ook een uitleg die de Kamer enigszins verbaasde. Want die tekst schetste een beweging van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, wat het einde van de verzorgingsstaat zou suggereren.

Dat ontkende Rutte gisteravond. Zijn idee is dat burgers bijdragen aan de samenleving zoveel zij kunnen. Wie daar niet toe in staat is, moet op de overheid kunnen rekenen. "De overheid regelt randvoorwaarden", aldus Rutte. "Eén daarvan is de verzorgingsstaat. Zodat je niet eindigt in een kartonnen doos op het centraal station in Amsterdam of Den Haag."

Het antwoord moet CDA-voorman Sybrand Buma hebben teleurgesteld, die hoopte op een ideologische gedachte achter het begrip, op een maatschappijvisie voor de lange termijn. Dat het kabinet een jaar na dato pas met uitleg komt, noemde Buma gisteren een gemiste kans. GroenLinks-voorman Bram van Ojik sprak over de participatiemaatschappij als een slecht doordacht begrip.

In het debat werd ook de vraag opgeworpen of burgers nog niet genoeg participeren, gezien de vele vrijwilligers en mantelzorgers in het land. Volgens SP'er Sadet Karabulut wekt het kabinet met de lancering van het participatiebegrip de suggestie 'dat veel Nederlanders in een hangmatje onder de zon liggen en niet participeren, maar parasiteren'.

Voor veel mensen ligt het bovendien buiten hun schuld dat zij niet kunnen meedoen, vulde Van Ojik aan. Hij wees op de 4000 mensen die onlangs in Zwolle in de rij stonden voor een baan bij Ikea. "Mensen willen niets liever dan participeren en werken voor hun geld, maar hebben daartoe niet de mogelijkheid."

Regeringspartijen VVD en PvdA verdedigden de participatiemaatschappij. Daarbij bekende PvdA-voorman Samsom dat hij het wel spannend had gevonden om te zien hoe het woord landde bij zijn achterban. Kopstukken van de PvdA leverden na de Troonrede kritiek omdat het begrip werd gekoppeld aan het terugdringen van het overheidstekort en de partij de verzorgingsstaat gedag leek te zeggen. Zo'n vaart lijkt het op basis van Rutte's woorden niet te lopen.

Deel dit artikel