Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ruim honderd Nicaraguaanse artsen ontslagen na hulp aan gewonde demonstranten

Home

Jan-Albert Hootsen

Edgard Zuñiga. © Jan-Albert Hootsen

Artsen en verpleegkundigen in Nicaragua worden massaal ontslagen. Hun misdaad: het verplegen van gewonde demonstranten.  

Een ontslagbrief was wel het laatste wat Edgard Zúñiga op 27 juli verwachtte, toen de afdeling personeelszaken van het ziekenhuis waar hij werkte hem verwittigde dat er een brief van de directeur van het ziekenhuis voor hem klaar lag. "Ik was op dat moment vooral bezig met het voorbereiden van een medisch congres in het buitenland", vertelt de kinderarts. "Ik dacht dat het een aanbevelingsbrief of iets dergelijk zou worden."

Lees verder na de advertentie

Het tegendeel was waar. Zuñiga werd op droge wijze meegedeeld dat hij niet langer welkom was in het Heodra Ziekenhuis, het grootste in León, de tweede stad van Nicaragua. Op de brief zelf werd verder geen uitleg gegeven, maar toen Zúñiga verhaal ging halen bij de directeur werd de reden duidelijk.

Volgens de ontslagen artsen heeft de 'zuivering' grote gevolgen voor de ge­zond­heids­zorg in Nicaragua

"Ze vertelde me dat ik 'de terroristen' had gesteund en daardoor per direct moest vertrekken", zegt Zúñiga, zittend in de wachtkamer van de kleine privékliniek die hij naast zijn werk voor het Heodra heeft. Hij puft van de hitte. "Ze voegde toe dat de order van hogerhand kwam. Ze zei niet wie precies, maar het moet vanuit het ministerie van Volksgezondheid zijn gekomen."

Wraakactie

Zúñiga is slechts een van zo'n honderdvijfendertig artsen en ander medisch personeel die de afgelopen twee weken plotseling hun baan in staatsziekenhuizen in Nicaragua verloren. De ontslaggolf vond overal in het Midden-Amerikaanse land plaats; ook in Masaya en Jinotepe stonden artsen ineens op straat. De grootste klap viel echter in León; volgens enkele ontslagen artsen en mensenrechtenorganisatie Cenidh gaat het om liefst veertig personen, allemaal werkzaam voor het Heodra Ziekenhuis.

"We werden één voor één het kantoor van personeelszaken binnengeroepen en stonden een paar minuten weer buiten met die brief in onze handen. Het ging de hele dag zo door", zegt Rosario Pereira, een patholoog, die om tien uur 's-ochtends aan de beurt was. Haar man, Javier Pastore, moest ook vertrekken. "Het is niets minder dan een zuivering."

Hoewel de brieven niets over de reden van ontslag zeiden, twijfelen de artsen er geen moment aan dat ze om politieke reden moesten vertrekken. Volgens hen is de ontslaggolf een wraakactie door president Daniel Ortega en diens vrouw, vice-president Rosario Murillo, die de laatste vier maanden massale demonstraties tegen de regering met grof geweld de kop in liet drukken. Daarbij vielen meer dan driehonderd doden en minstens tweeduizend gewonden.

Wij maken geen politieke keuzes, we behandelen iedereen

Edgard Zuñiga

Volgens Julio Sánchez, een chirurg uit Jinotepe, is de ontslaggolf gericht tegen medisch personeel dat deelnam aan de demonstraties tegen de regering en tegen artsen die gewonde demonstranten hebben behandeld, waaronder hijzelf.

"Ik heb zevenentwintig jaar in een ziekenhuis hier gewerkt en nooit een onvertogen woord van de directie gehoord. Ik had een goede relatie met iedereen", zegt hij. "Toen de politie echter met geweld optrad tegen demonstranten, heb ik mensen die tegen de regering demonstreerden behandeld op de operatietafel. Het waren soms vreselijke verwondingen. Dat kan de enige reden zijn waarom ik op straat kwam te staan."

Aderlating

Edgard Zúñiga en Rosario Pereira denken dat het in hun geval een andere reden had. Zij hadden geen van beide gewonde demonstranten behandeld, maar legden, samen met enkele andere artsen, in april op video een verklaring af, waarin ze de inwoners van León verzekerden dat iedereen in hun ziekenhuis welkom was.

"Er ging een gerucht de ronde dat het ziekenhuis oppositiedemonstranten weigerde te behandelen", herinnert Pereira zich. "Dat was echter niet waar; wij maken geen politieke keuzes, we behandelen iedereen. Later hoorde ik een collega die de president steunt zeggen dat ik daarmee 'de verkeerde keuze' had gemaakt."

Rosario Pereira in haar kliniek in León. © Jan-Albert Hootsen

Volgens de ontslagen artsen heeft de 'zuivering' van de ziekenhuizen grote gevolgen voor de gezondheidszorg in Nicaragua. Vooral in León, waar de ontslaggolf het grootst was, is het een enorme aderlating, stellen ze. Nicaragua is een van de armste landen in Latijns-Amerika; de meeste Nicaraguanen kunnen het zich niet veroorloven om naar particuliere klinieken te gaan, maar een flink aantal specialistische behandelingen in het Heodra Ziekenhuis stond juist onder leiding van de ontslagen artsen.

"Het ziekenhuis in León heeft samenwerkingsverbanden met Amerikaanse en Europese universiteiten voor allerlei behandelingen die in particuliere klinieken heel duur zijn, maar in León juist gratis", zegt Zúñiga. "Veel van de ontslagen artsen waren persoonlijk verantwoordelijk voor die samenwerkingsverbanden, en zonder hen komen die stil te staan."

Zowel het Nicaraguaanse Ministerie van Gezondheidszorg, dat de staatsziekenhuizen zoals het Heodra bestuurt, heeft zich niet over de ontslagen uitgelaten. Pogingen een woordvoerder te bereiken per telefoon en email kregen geen reactie. Ook telefoontjes naar de ziekenhuizen in León, Masaya en Jinotepe leverden niets op. 

Lees ook:

Kerk in Nicaragua mikpunt na steun demonstranten in bloedig machtsspel Ortega

President Ortega sloeg de afgelopen maanden demonstraties tegen zijn beleid hard neer. De kerk bood hulp aan de verzetplegers, de bisschoppen uitten kritiek op de president. Het maakte de positie van de Rooms Katholieke kerk moeilijk. Ortega's aanhangers schilderen priesters intussen af als landverraders.

Deel dit artikel

Volgens de ontslagen artsen heeft de 'zuivering' grote gevolgen voor de ge­zond­heids­zorg in Nicaragua

Wij maken geen politieke keuzes, we behandelen iedereen

Edgard Zuñiga