Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Rooms-Katholieke Kerk gaat misbruikslachtoffers betalen

Home

Redactie

Update

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen kunnen compensatie krijgen. De Nederlandse bisschoppen en religieuze oversten hebben ingestemd met het advies van de commissie-Lindenbergh voor een compensatieregeling.

De commissie, die bestaat uit een hoogleraar privaatrecht en twee advocaten, onderzoekt juridische aspecten van de misbruikaffaire binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zij vult hiermee het werk van de commissie-Deetman aan, die de omvang van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland onderzoekt.

Tot 100.000 euro
De commissie stelde in juni dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen in principe maximaal 25.000 euro vergoeding kunnen krijgen van de rooms-katholieke kerk. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het compensatiebedrag oplopen tot 100.000 euro. De hoogte van het bedrag is in overeenstemming met het in Nederland gangbare smartengeld. De regeling kost de kerk naar verwachting zo'n vijf miljoen euro.

De vergoedingen aan slachtoffers moeten worden gerelateerd aan de ernst van het misbruik, zo adviseert de commissie. Iemand die moest lijden onder seksuele uitlatingen kan bijvoorbeeld 5000 euro krijgen, een slachtoffer van groepsverkrachting door geestelijken daarentegen 100.000 euro. Ook adviseert de commissie dat de procedures buiten de kerk om moeten worden geregeld, om slachtoffers niet extra te belasten.

De compensatieregeling van Rooms-Katholieke Kerk is niet één op één dezelfde als het advies van de commissie. Op een paar punten wijkt het af. 'Dat zijn formaliteiten', aldus Jan Brenninkmeijer van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 'Zo bestaat het meldpunt Hulp & Recht niet meer, maar wordt dat in het advies van de commissie nog wel zo genoemd.'

Laat
Misbruikslachtoffers zijn opgelucht maar vinden dat de de compensatieregeling laat is gepresenteerd. 'We hebben tot november op helderheid moeten wachten', aldus Guido Klabbers van Klokk.

In Klokk zijn 12 slachtoffergroepen verenigd. De organisatie maakt zich zorgen of medische of psychologische experts die worden ingezet binnen de compensatieprocedures wel onafhankelijk zijn. Ook betreuren ze de regel dat er na uitspraak van de compensatiecommissie geen hoger beroep meer mogelijk is.

Deel dit artikel