Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Rita Verdonk heeft zich ook bekeerd tot de wiki-gedachte

Home

Jan Kuitenbrouwer

Dat was een goede vraag, van Mies Schuitema uit Baambrugge, gisteren op de brievenpagina: Als Rita Verdonk zo trots is op Nederland, waarom lanceerde ze haar partij dan met zo’n Amerikaanse show? Was een fijne braderie op het marktplein van Alkmaar, opgeluisterd met oude ambachten en klederdrachten, dan niet passender geweest? Dat laatste is overigens een toevoeging van mij, gelieve mevrouw Schuitema uit Baambrugge daar niet op aan te kijken.

Enfin, er kwam een boot aan te pas, op het IJ, dus een greintje Holland kon het evenement niet ontzegd worden. Ook organisatorisch gezien rijst de vraag of Rita wel echt zo trots op Nederland is, want ook daar lijkt zij de mosterd liever van ver te halen dan te vertrouwen op beproefde inzichten van eigen bodem. Zo heeft zij zich bekeerd tot de wiki-gedachte. Wiki is Hawaiaans voor ’snel’, ’wendbaar’, en sinds enige tijd ook ICT-taal voor informatiesystemen die door meerdere gebruikers tegelijk bewerkt kunnen worden, zodat uit vele kleine bijdragen een collectief hoogwaardig product ontstaat. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia, de online encyclopedie, geheel samengesteld uit user generated content. Wikipedia is vooral goed en betrouwbaar voorzover hij bestaat uit informatie die is overgetikt uit officiële encyclopedieën, wat nogal sneu is voor de makers van traditionele naslagwerken, wier kostbare, in generaties opgebouwde kennis gewoon geplunderd wordt en een voor een op de fles gaan. Een schitterend instituut als de Encyclopaedia Britannica is in luttele jaren leeggeroofd door wiki-hobbyisten die zich hebben laten wijsmaken dat ze deel uitmaken van een wereldwijde revolutie die alle kennis ( & dus macht & inkomen) voor eens & voor altijd eerlijk zal verdelen over de wereldbevolking, waarna iedereen rijk en gelukkig zal zijn. Hoe je op die manier kennis vermeerdert is nog even de vraag, want wie neemt nog de moeite dingen te onderzoeken als zijn bevindingen de volgende dag kunnen worden vervangen door het gebrabbel van een willekeurige nitwit in cyberspace? Als het vermoedelijk door een verwarde scholier ingediende Wikipedia-lemma over mijzelf een indicatie vormt, is het met de kwaliteit van dit gesamt-naslagwerk niet best gesteld. Een tijdje geleden heb ik het dus maar een beetje gecorrigeerd, waarop ik meteen een argwanende journalist aan de lijn kreeg. Of dat wel zomaar kon? Hij was natuurlijk aangestoken door de commotie rond de Wikipedia-tekst over prinses Mabel, die vanuit een Oranjepaleis bleek te zijn bijgewerkt. Dus aan dít lemma mag ik dan weer géén bijdrage leveren, vroeg ik. Is die pedia nu wiki of niet? Daar had de journalist geen antwoord op. De traditionele wetenschap heeft in de loop der eeuwen een ingenieus systeem ontwikkeld zin en onzin van elkaar te scheiden, en veel meer dan het grootste gelijk van de vismarkt stelt het wiki-denken daar niet tegenover. Waar de profeten van de user generated content uiteindelijk voor opkomen is Het Recht op Gelul. Voor de dictatuur van de domheid, zoals Andrew Keen het formuleert in ’The Cult of the Amateur’.

Met de ’oude politiek’ is heel wat mis, daar heeft Verdonk groot gelijk in, maar dat neemt niet weg dat wij hier een eeuwenlange ervaring hebben op het gebied van openbare menings- en besluitvorming. Als je zo Trots Op Nederland bent, ruil je dat dan achteloos in voor een modieus ideetje uit Berkely, Californië?

Deel dit artikel