Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Radjar strijdt tegen opdeling

Home

Ze stonden bekend als uiterst gedwee, een beetje angstig zelfs. Maar de afgelopen dagen trekken de honderden inwoners van Radjar de straat op, en protesteren ze tegen de verdeling van hun dorp. Radjar ligt -vrij ongelukkig- op het grensgebied tussen Israël, Syrië en Libanon. Het heeft de bewoners daarom niet echt meegezeten in het verleden.

Zo veroverde Israël in 1967 de Golanhoogvlakte op Syrië. Radjar, gelegen aan de voet van het gebergte, werd vergeten. Israël dacht dat het dorpje van Libanon was en liet het links liggen. De bewoners, bang voor een 'niemandsbestaan', stuurden een delegatie naar Libanon met het verzoek ze in te lijven. Libanon, bang in de strijd verwikkeld te raken, stuurde de delegatie terstond naar huis terug. De bewoners wendden zich vervolgens tot de Israëlische commandant, en die wilde wel. Radjar werd bij Israël ingelijfd. Toen begin dit jaar Israël en Syrië tot elkaar leken te komen, geraakten de bewoners, die net als de heersers van Syrië tot de alawitische sekte behoren, in een moeilijk parket. Terug naar Syrië, waar ook hun familie woont, of bij Israël blijven, met alle economische voordelen vandien? De bewoners zwegen, want wat ze ook zeiden, ze konden het toch niet beslissen en het kon altijd door een van beide partijen tegen ze gebruikt worden.

Nu hebben ze ineens een nieuw probleem. Nu Israël zich uit Libanon heeft teruggetrokken, is de ellende pas echt begonnen. Want Libanon beweert ineens dat een deel van Radjar Libanees is. Het dorp dreigt in tweeën te worden gespleten. En dat willen de bewoners zeker niet.

Dat de grenssituatie zo verwarrend is is overigens verre van vreemd. Want de grens die in 1923 tussen Libanon en Syrië werd getrokken, was in feite geen grens, omdat de Fransen beide landen als mandaatgebied hadden. En niemand die zich iets aantrok van de toch al te dikke potloodstreep op de kaarten in Parijs.

Deel dit artikel