Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Profiel Osama bin Laden

Home

ANP

© ap

Na de terreuraanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten lag zijn naam op ieders lippen bestorven: Osama bin Laden, 's werelds meest gezochte terrorist. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn na de aanslagen, zo was alom de reactie.

Binnen en buiten de VS werden als gevolg van de aanslagen op New York en Washington de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen op scherp gezet. De terreurdaden vormden de aanleiding tot oorlogen in Afghanistan en Irak.

De in 1957 geboren Osama was het zeventiende kind van Mohammed Bin Laden, een bouwondernemer die in Saudi-Arabië fortuin maakte met de aanleg van wegen. Hij kreeg bij meerdere vrouwen meer dan vijftig kinderen. Bin Laden senior kwam in 1968 om het leven bij een helikopterongeluk en liet de kleine Osama een vermogen na.

Osama bin Laden groeide op in een tijd van grote sociale veranderingen in het Midden-Oosten. Die leidden tot veel onrust en onzekerheden. In de snel veranderende wereld voelden veel jonge Arabieren zich aangetrokken tot de overzichtelijke zekerheden van de islam. Bin Laden sloot zich tijdens zijn studie op de Koning Abdul Aziz Universiteit in Djeddah aan bij radicale jongeren die de islam zagen als de bescherming tegen het decadente Westen.

Eind 1979 vielen Sovjettroepen Afghanistan binnen, waarna Bin Laden zich bij de moedjahedienstrijders aansloot om tegen de goddeloze communisten te vechten. De Amerikanen steunden deze strijd. Hier richtte hij al-Qaeda (de basis) op. Deze organisatie was aanvankelijk bedoeld ter ondersteuning van de moedjahedien, maar groeide spoedig uit tot een wijdverbreid internationaal terreurnetwerk.

Zijn ongebreidelde haat jegens het Westen dateert vooral uit 1991, toen tijdens de Golfoorlog tegen Irak ongelovige Amerikaanse legertroepen in Saudi-Arabië werden gelegerd. In Saudi-Arabië bevinden zich de heilige islamitische plaatsen Mekka en Medina die verboden zijn voor niet-moslims. De komst van buitenlandse militairen naar Saudi-Arabië was in zijn ogen blasfemie.

Nadat Bin Laden de Saudische regering scherp had bekritiseerd, werd hem in 1994 het staatsburgerschap ontnomen. In 1996 vestigde hij zich opnieuw in Afghanistan en richtte terreurgroepen op voor een 'heilige oorlog' tegen het Westen. In een interview met de tv-zender CNN zei hij in 1997 dat terreur geoorloofd is omdat het Westen "onze eer en waardigheid aantast en onze religie aanvalt''. Hij voegde eraan toe dat "we ons op geen andere wijze kunnen verdedigen'' en "dat het niet noodzakelijk is onderscheid te maken tussen militaire en burgerdoelen. Wat ons betreft zijn beide legitiem''.

In 1998 werden in Kenia en Tanzania 230 mensen gedood bij bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades. De VS, die Bin Laden hiervoor verantwoordelijk hielden, bombardeerden uit wraak de kampen van al-Qaeda in Afghanistan. Maar Osama bin Laden ging verder met het beramen van zijn plan om zijn aartsvijand in het hart te treffen: een aanslag op de Twin Towers in New York, hét symbool van de Amerikaanse suprematie.

De aanslagen op 11 september 2001 kostten bijna drieduizend mensen het leven. Bin Laden werd de meest gezochte man ter wereld, maar bleef bijna een decennium onvindbaar. Na de Amerikaanse inval in Afghanistan zocht hij zijn heil in Pakistan. De Amerikanen wisten hem ondanks alle inspanningen hier niet op te sporen.

De afgelopen jaren zocht Bin Laden op gezette tijden met geluids- en videobanden de publiciteit. De laatste jaren werd dat steeds minder, al ontdekte hij wel nieuwe thema's. Zo ging hij bijvoorbeeld ook een keer in op de klimaatverandering en de financiële crisis. Hij bleef een inspiratiebron voor moslimextremisten in de hele wereld. In allerlei landen doken in het afgelopen decennium terreurgroepen op die geïnspireerd werden door Osama bin Laden. Zijn leiderschapsrol bleef tot op het laatste moment onomstreden.

Een overzicht van opmerkelijke quotes van de omgebrachte terroristenleider.
"Allah heeft Amerika geraakt op zijn zwakste plek, en heeft, God zij gedankt, zijn meest waardevolle gebouwen vernietigd.'' - 7 oktober 2001, na de aanslagen op 11 september op de WTC-torens in New York.
"Wapens verzamelen om moslims te verdedigen is een religieuze plicht. Als ik wapens verzamel, voer ik die religieuze plicht uit.'' - December 1998, in een interview in Time Magazine, in antwoord op de vraag of hij ook nucleaire wapens tot zijn beschikking had.
"De oorlog gaat tussen ons en de Joden. Iedereen die zich achter de Joden schaart, kan niemand verwijten maken behalve zichzelf.'' - Mei 2002.
"Wie onze problemen wil oplossen via de Verenigde Naties, noem ik een hypocriet. De Arabische leiders van wie de landen zijn aangesloten bij de VN, zijn ongelovigen.'' - November 2001, via een videoboodschap op Al-Jazeera.
"Wij blijven beklemtonen hoe belangrijk de operaties zijn die martelaars uitvoeren tegen de vijand. Die aanvallen beangstigen de Verenigde Staten en Israël als nooit tevoren.'' - Februari 2003, via een audioboodschap op Al-Jazeera.
"Wij hebben het recht om wraak te nemen op alle landen die deelnemen aan deze ongerechtvaardigde oorlog tegen ons, inclusief Groot-Brittannië, Spanje, Australië, Polen, Japan en Italië.'' - Oktober 2003, via een audioboodschap op Al-Jazeera.
"De jihad gaat door. Altijd. Zelfs als ik er niet meer ben.'' - September 2001, in een interview met een Pakistaanse krant.

Deel dit artikel