Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Premier moet het ontgelden

Home

Van onze redactie politiek

DEN HAAG - Met de prinses en haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn op de publieke tribune, heeft de Tweede Kamer gisteren in een soms tumultueus verlopend debat felle kritiek geuit op de wijze waarop achtereenvolgende kabinetten de kwestie-Margarita hebben aangepakt.

Vooral premier Balkenende moest het ontgelden. De CDA-leider had het op diverse momenten zichtbaar moeilijk met de verdediging. Minister Donner (CDA) schoot hem dan fluisterend te hulp, terwijl Balkenende secondenlang zweeg.

,,De minister van justitie redde de zaak in dit debat'', concludeerde kamerlid De Graaf (D66). Halsema (GroenLinks): ,,Te vaak moest de vader van de jongen eraan te pas komen. Een premier onwaardig.'' ,,Bij mij is de verwarring na de uitleg van de premier alleen maar groter geworden'', aldus Kalsbeek (PvdA). Van Aartsen (VVD): ,,U hebt zich als minister-president onnodig kwetsbaar gemaakt in een dossier dat feilloze stuurmanskunst vereiste''.

Ondanks de kritiek is de Kamer er in overgrote meerderheid wel van overtuigd geraakt dat het nodig was een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van De Roy van Zuydewijn, en naar het risico dat hij zou kunnen vormen voor de integriteit van het koninklijk huis. Volgens voorzitter Verhagen (CDA) van de kamercommissie die zich in beslotenheid bezighoudt met het werk van de geheime diensten, kwamen hij en zijn medeleden Zalm (VVD) en Bos (PvdA) unaniem tot dat oordeel.

VERVOLG EN MEER NIEUWS OP PAGINA 3

Ministers ten onrechte gepasseerd

Debat-Margarita

VERVOLG VAN PAGINA 1

Volgens de Kamer hebben de veiligheidsdiensten hun bevindingen ten onrechte alleen doorgespeeld naar het kabinet van de koningin en de verantwoordelijke ministers erbuiten gehouden. De Kamer krijgt haar zin in de eis dat de speelruimte van het kabinet van de koningin (de ambtelijke schakel tussen staatshoofd en ministers) wordt ingeperkt. Deze dienst moet snel onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president gaan vallen.

Minister Donner betoogde dat de advocaten van het paar, dat in onmin is geraakt met de rest van de koninklijke familie, al geruime tijd werken aan de opbouw van een zaak tegen de staat, die moet uitmonden in een forse schadeclaim. Hij sprak van 'een juridisch georkestreerde actie, die moet aantonen dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld'. Volgens de bewindsman is verweer tegen 'suggesties en insinuaties' onmogelijk.

Dat geldt bijvoorbeeld de beschuldiging van het paar dat zij in hun Amsterdamse appartement zijn afgeluisterd. ,,Er wordt steeds gewapperd met rapporten van deskundigen. Geef mij die, dan kan ik onderzoeken of het waar is. Honderd procent zekerheid heb ik niet. Maar ik heb geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de diensten.''

Balkenende deelde zijn lot van kop van jut met SP-kamerlid Van Bommel. Alle andere fracties vielen over hem heen omdat hij schermde met vertrouwelijke correspondentie over de kwestie-Margarita, die hij op last van de advocaat van het paar echter niet openbaar kon maken. Hij kreeg het verwijt dat hij zich voor het karretje van het paar liet spannen. Later op de avond nam Van Bommel tot genoegen van zijn collega's weer afstand van het paar: ,,Zij moeten hun geloofwaardigheid bewijzen.''Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie