Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Predikant Karin van den Broeke: ‘Een spiegel die me helpt om met Gods blik naar de wereld te kijken'

Home

Noor Hellmann

© Jorgen Caris
Ik heb een droom

“Dromen in de Bijbel brengen vaak een boodschap over van God. Zo worden in het Nieuwe Testament de Wijzen na aankomst in Bethlehem in een droom gewaarschuwd de opdracht van Herodes te negeren en hem niet te rapporteren over het kind Jezus dat zij hebben gevonden. 

En in het Oude Testament bijvoorbeeld heeft Jozef voorspellende dromen. Hij kan ook dromen van anderen uitleggen die van belang zijn voor de gemeenschap.

Lees verder na de advertentie

Voor mij geldt niet dat ik via mijn dromen in contact treed met God. Tegenwoordig verbeelden ze vaak iets van de onrust dat ik moet wakker worden en aan de slag gaan: ik droom bijvoorbeeld dat ik in de kerk kom en ontdek dat ik mijn preek niet bij me heb.

In mijn studententijd heb ik wel eens een droom gehad waarvan ik dacht: hier moet ik iets mee. Ik las overdag ‘Het menselijk gelaat’ van Emmanuel Levinas, met als grondgedachte: wie een ander écht in het gezicht ziet, kan die ander niets slechts toewensen. ’s Nachts droomde ik van een soort Laatste Oordeel, waarbij sommigen naar de hemel en anderen naar de hel gingen.

We beschouwen de Bijbel als het belangrijkste boek, blijkt uit onderzoek, maar het geldt ook als ontoegankelijk

Naderhand realiseerde ik me dat mijn vrienden allemaal de goede kant op liepen, maar op de weg naar de hel had ik alleen figuranten gezien. ‘Is er dan niemand die ik naar de hel zou wensen?’, vroeg ik me, nog sluimerend in bed, af. ‘Nou….’, dacht ik vervolgens. En ik zag één iemand voor me. ‘Die heb ik dus nooit goed in het gezicht gekeken, daar heb ik een te oppervlakkig beeld van’, besefte ik. Het heeft ertoe geleid dat ik in die relatie meer geïnvesteerd heb en dat het goed gekomen is.

Zoeken

Ik denk nog wel eens terug aan die droom, als het even zoeken is in het contact met iemand. Voor mij fungeerde die droom zoals bijbelteksten voor mij functioneren: als een spiegel, die zichtbaar maakt wat er in mij omgaat en die me helpt om met Gods blik van gerechtigheid, barmhartigheid en liefde naar mezelf en de wereld te kijken. 

Een mooi voorbeeld vind ik Zacheüs in de vijgeboom. Iedereen heeft een hekel aan hem omdat hij een tollenaar is; het stereotiepe beeld is dat hij te veel belasting vraagt. Maar Jezus zegt tegen Zacheüs: ‘Bij jou wil ik zijn, met jou ga ik eten’. Dat raakt mij: God kijkt verder dan de oppervlakkige buitenkant en roept ons op dat ook te doen.

We beschouwen de Bijbel als het belangrijkste boek, blijkt uit onderzoek, maar het geldt ook als ontoegankelijk. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap proberen we met nieuwe vertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, en met speciale uitgaven de drempel te verlagen. We willen zoveel mogelijk mensen laten zien dat de kracht van de verhalen het waard maakt dat ze worden gelezen.”

Karin van den Broeke (1963) is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze werkt als predikant in Noord-Beveland en nam onlangs afscheid als preses van de generale synode van de Protestantse Kerk.

In de interviewrubriek 'ik heb een droom' vraagt Trouw mensen waar ze over dromen, overdag of 's nachts. Lees hier eerdere artikelen.

Deel dit artikel

We beschouwen de Bijbel als het belangrijkste boek, blijkt uit onderzoek, maar het geldt ook als ontoegankelijk