Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Pleegde de zenmeester overspel of was het misbruik?

Home

ALEXANDER VEERMAN | OUD-LID COLLEGE VAN OPZICHT EN TUCHT PKN en INSTANTIE VOOR ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL MISBRUIK

De overspelige zenmeester Dennis Merzel, bekend onder zijn boeddhistische naam Genpo Rosh, heeft zijn officiële titels neergelegd vanwege buitenechtelijke relaties (Trouw, 26 maart). Wat opvalt is dat het gedrag van de zenmeester wel als laakbaar wordt gezien maar niet als schadelijk. Zenmeester Rients Ritzkes is opgelucht dat het geen seksschandaal is 'zoals in de rooms-katholieke kerk'. Het deed mij denken aan de ophef rond PVV-Kamerlid Lucassen die als onderofficier seksuele handelingen had verricht met cadetten. Wilders reageerde toen ook opgelucht, omdat het niet om misbruik zou gaan.

Het is te gemakkelijk om deze handelingen zomaar terzijde te schuiven omdat de betrokkenen volwassenen zijn. Het Wetboek van Strafrecht kent in artikel 249 ook 'ontucht met misbruik van gezag'. Daarvan is sprake als het slachtoffer niet vrij is en/of zich niet vrij voelt om zelf aan te geven wat zij/hij wil en niet wil.

In de kerken zijn we al enige tijd alert op seksueel misbruik door predikanten. Wanneer in de Protestantse Kerken predikanten zich schuldig maken aan misbruik, betreft het meestal volwassen slachtoffers. De discussie laait steevast op of er sprake is van misbruik, of 'gewoon' van een slippertje of overspel.

Het benoemen van gedrag heeft belangrijke gevolgen. Het maakt uit of handelen wordt geïnterpreteerd als (te) joviaal optreden en als overspel, of als overschrijden van professionele grenzen en als seksueel misbruik. Dat geldt ook voor seksuele handelingen van de zenmeester. Het misbruik kon plaatsvinden omdat Merzel een charismatisch leider is. Het past Ritzkes niet opgelucht adem te halen.

Deel dit artikel