Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Platform godsdienstvrijheid wil de overheid adviseren

Home

DEN HAAG - Religieuze organisaties hebben een platform voor godsdienstvrijheid opgericht. Het platform wil ,,de Nederlandse overheid gevraagd en ongevraagd van advies dienen over te nemen stappen ter verdediging van godsdienstvrijheid''.

In het 'Platform internationale vrijheid van godsdienst en levensovertuiging' zijn christelijke, islamitische, joodse, hindoeïstische en boeddhistische organisaties vertegenwoordigd. Onder meer Justitia et Pax, de Nederlandse Hindoe Raad, de Samen-op-wegkerken, de Nederlandse Moslim Raad en de Liberaal Joodse Gemeenten zijn in het platform actief. Dr. G. van Butselaar, oud-algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, is voorlopig voorzitter van de organisatie.

Het platform zal voor het ministerie van buitenlandse zaken wereldwijd de stand van zaken opmaken ten aanzien van kwesties van godsdienstvrijheid. Een eerste punt op de agenda van de organisatie is de bespreking van de mensenrechtennota die onlangs door de ministers van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking naar de Tweede Kamer is gezonden.

De in het platform deelnemende Nederlandse Hindoe Raad (NHR) is gisteren door minister Van Boxtel (integratiebeleid) erkend als officiële gesprekspartner van de overheid. De raad presenteert zich aanstaande dinsdag in Den Haag aan politiek, overheid en pers. De hindoeraad wil als gesprekspartner optreden van de overheid en andere instanties in binnen- en buitenland inzake hindoevraagstukken en beschouwt het als zijn bijzondere taak vooroordelen over het hindoeïsme weg te nemen.

Deel dit artikel