Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

PKN-synode: Antwoordnota van kerk op Klaas Hendrikse voldoet

Home

Emiel Hakkenes

Na uren vergaderen was de generale synode (landelijke vergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland er gisteren aan het einde van de middag unaniem uit: de PKN-nota ’Spreken over God’ is een geschikt middel voor kerkgangers om samen te praten over hun geloof.

In feite stelden de protestantse afgevaardigden daarmee dat de kerk een adequaat antwoord heeft geformuleerd op alle commotie die ontstond nadat PKN-dominee Klaas Hendrikse uit Middelburg in 2007 het boek ’Geloven in een God die niet bestaat’ publiceerde. Hij stelt daarin dat God niet ’bestaat’ maar ’gebeurt’. Behoudende kerkleden vonden dat ’blasfemisch’ en wilden dat Hendrikse uit de kerk gezet zou worden. Een tuchtprocedure strandde echter; volgens het Zeeuwse regionale PKN-bestuur waaronder Hendrikse valt, zou een procedure slechts ’leiden tot een langdurige discussie over woordbetekenissen waar uiteindelijk weinig klaarheid in zal worden bereikt’.

Het rapport van het landelijke PKN-bestuur stelt de critici van Hendrikse in zoverre gerust, dat er in gesteld wordt: „de Protestantse Kerk belijdt de drie-enige God” en „Over God kan niet alles gezegd worden.” Tijdens de vergadering voegde scriba (secretaris-generaal) Arjan Plaisier van de PKN daar aan toe dat er in de kerk ’ruimte’ is voor verschillende opvattingen, maar ’met grenzen’.

Niet iedereen was blij met die uitspraak. „Ik word hier niet vrolijk van”, verzuchtte een dominee uit Uithoorn. Hij vond de nota ’Spreken over God’ zowel oppervlakkig als orthodox. „Bij echt spannende vragen geeft de kerk niet thuis”, meende hij. Met zijn scherpe kritiek op de nota („Wie kritisch wil geloven moet niet in de PKN zijn”) oogstte de dominee applaus van de publieke tribune, maar dat kwam de toeschouwers op een berisping van de synodevoorzitter te staan: „Laat u dat alstublieft achterwege.”

Eerder op de dag spraken de synodeleden in kleine groepjes over de inhoud van de nota. Op gedempte toon – soms met serieuze gezichten, soms voorzichtig lachend – wisselden zij hun inzichten en ervaringen uit. Op de gang van het conferentiecentrum, te midden van plukjes synodeleden, zat Klaas Hendrikse zelf, de armen soeverein op de brede leuningen van zijn stoel.

Over Hendrikse’s boek, zo vertelde Arjan Plaisier de synodeleden, heeft het landelijke kerkbestuur sinds de verschijning ’honderden’ bezorgde brieven ontvangen.

Een adviescollege van het kerkbestuur gaf Hendrikse tijdens de vergadering nog een indirecte waarschuwing: „Als je in dienst bent van de kerk, kun je niet alleen je persoonlijke mening verkondigen.”

De meeste kritiek op de nota ’Spreken over God’ bleek uiteindelijk nogal mild en kwam van afgevaardigden die opriepen kleine wijzigingen in het stuk door te voeren. Het PKN-bestuur zegde toe dat te zullen doen.

Na de hele dag de kerkvergadering te hebben gadegeslagen, reageerde Klaas Hendrikse gelaten. „Mijn beeld is helemaal bevestigd. Als ik al deze mensen zie, dan denk ik: ik hoor niet thuis in deze kerk. Maar ik wil er ook niet uit.”

Deel dit artikel