Pensioenfondsen redden met hogere fictieve rente is absoluut de gevaarlijkste weg

home

© anp

Pensioenfondsen zitten in uitermate zwaar weer. Op zich geen nieuw feit, maar waar dat zware weer toe leidt, wordt steeds duidelijker. Bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het ambtenarenfonds ABP, dreigt in 2014 een korting van liefst 14 procent.

Gisteren lekte een notitie uit van ambtenaren van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, dat uitgaat van een gemiddelde korting op alle collectief opgebouwde pensioenen van 8 procent.

Het gaat, aldus de ambtenaren, om ruim 12,5 miljoen pensioencontracten. Met andere woorden: er is bijna geen Nederlandse werknemer of gepensioneerde die uiteindelijk niet met de korting geconfronteerd zal worden.

Dit zijn ernstige cijfers. Zowel wat betreft de omvang van de groep die het mogelijk treft als de hoogte van de korting. De donkere wolken boven pensioenland dreigen uit te groeien tot een werkelijk noodweer.

Minister Henk Kamp van sociale zaken trachtte gisteren olie op de golven te gooien. Niet dat er geen korting zal komen, maar Kamp herhaalde dat hij op korte termijn met maatregelen wil komen die fondsen de mogelijkheid geeft de korting binnen de perken te houden.

De mededeling van Kamp is niet echt een geruststelling. Sterker, de opmerking leidt tot weer andere zorgen.

Werkgevers en werknemers pleitten al eerder bij het kabinet voor verhoging van de rekenrente. Die rekenrente is een instrument om te berekenen wat het gemiddelde rendement zou zijn voor een pensioenfonds op elke ingelegde euro. Jarenlang was die rekenrente 4 procent: elke ingelegde euro is na een jaar 1,04 euro waard. Dat systeem functioneerde lange tijd goed, maar na de eerste pensioencrisis van het begin van deze eeuw werkte het niet meer. De daadwerkelijke rendementen haalden die 4 procent bij lange niet.

Door nu opeens aan te nemen dat die rekenrente wel weer 4 procent is zonder dat de markten daar aanleiding toe geven, zijn pensioenfondsen op papier wel rijker en hoeft niet onmiddellijk ingegrepen te worden, maar het gevaar is zeer reëel dat jonge generaties straks met lege pensioenkassen zitten.

Aan de eis van sociale partners toegeven, is bepaald geen oplossing. Toch zal Kamp ongetwijfeld soepeler omgaan met de rekenrente in zijn voorschriften. Te vrezen valt dat het onmogelijk is daarin een juiste balans te vinden tussen de belangen van jong en oud. Een korting op pensioenrechten is dan de minst slechte weg.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.

Deel dit artikel

Advertentie