Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Paus benadrukt: Jezus redt ook atheïsten

Home

Robin de Wever

Paus Franciscus woensdag tijdens zijn wekelijkse audiëntie. © getty

Christus verloste met zijn kruisdood niet alleen zij die de juiste leer aanhangen. Hij stierf voor iedereen, 'zelfs de niet-gelovigen'. Met die woorden lijkt paus Franciscus - meer dan zijn voorganger - de hand uit te steken naar niet-katholieken. Atheïstische organisaties zijn enthousiast.

Atheïsten en christenen zitten op één lijn als ze beiden 'het goede doen', benadrukte Franciscus woensdag tijdens een mis in Rome. In zijn homilie (preek) verwees hij naar een passage in het evangelie van Marcus, waarin Jezus' discipelen worstelen met het feit dat ook niet-volgelingen demonen uitdrijven.

De discipelen waren volgens Franciscus 'een beetje intolerant' toen ze stelden dat alleen Jezus' volgelingen goede daden konden verrichten. Immers: 'we hebben allemaal de mogelijkheid om het goede te doen'.

De opvatting dat Jezus iedereen redt is bepaald niet nieuw - hij maakt al eeuwen deel uit van de rooms-katholieke theologie. Pausen leggen er echter zelden de nadruk op. In katholieke en protestantse kringen lopen de opvattingen over de verlossing bovendien sterk uiteen. Franciscus laat in het midden of niet-gelovigen ook aanspraak maken op de hemel. Die kwestie ligt in veel kerken uiterst gevoelig.

'Atheïstische' organisaties: 'goede zaak' en 'verfrissend'
Franciscus' uitspraken lijken in goede aarde te vallen bij atheïstische en humanistische organisaties. 'Het is altijd goed als mensen minder wantrouwend en angstig met elkaar omgaan', complimenteert Dale McGowan van de Amerikaanse 'atheïstische' liefdadigheidsorganisatie Foundation Beyond Belief.

'Sommigen zullen zeggen dat dit niet te rijmen is met eerdere uitspraken van andere pausen', vertelt hij aan Religion News Service. 'Maar dat maakt me niets uit.' De 'skeptische' James Randi Education Foundation noemt de uitspraken 'verfrissend'.

Franciscus vaart theologisch dezelfde koers als zijn voorganger, maar legt wel andere accenten. Benedictus waarschuwde bijvoorbeeld herhaaldelijk voor secularisme. De samenleving was volgens hem 'verbrokkeld door een manier van denken die kortzichtig is, omdat het geen acht slaat op de volle horizon van de waarheid'.

Lees verder na de advertentie

 
Sommigen zullen zeggen dat dit niet te rijmen is met eerdere uitspraken van andere pausen. Maar dat maakt me niets uit
Dale McGowan van de Amerikaanse 'atheïstische' liefdadigheidsorganisatie Foundation Beyond Belief

Deel dit artikel