Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Overijssel offert dorp aan economie

Home

Van onze correspondent

ZWOLLE - Een meerderheid van provinciale staten van Overijssel is gisteren akkoord gegaan met de aanleg van het Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT).

Voor Bornerbroek, ten zuiden van Almelo, was het een zwarte dag. Op termijn is het er wel gedaan met de landelijke rust en ruimte. Het regionaal bedrijventerrein zal 185 hectare beslaan. Vijfendertig huizen met samen 141 bewoners moeten het veld ruimen voor grote transport-, distributie- en productiebedrijven. ,,Ruimtevreters en vervuilende bedrijven'', liet een wethouder zich eerder ontvallen. De oppositiepartijen in de Overijsselse staten stemden tegen het bedrijventerrein minus de Socialistische Partij. Coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD steunen het voorstel van gedeputeerde staten (GS).

De staten vinden unaniem dat Almelo niet aan de westkant een eigen bedrijventerrein mag aanleggen. Dat wil de gemeente ter compensatie van het verlies van grond aan het RBT, dat bedoeld is voor Enschede, Hengelo, Borne en Almelo. Die weigering kan nog voor problemen zorgen. Almelo heeft gedreigd zich terug te trekken uit het RBT.

GS benadrukten gisteren nog eens de noodzaak van het RBT voor de ontwikkeling van Twente. Een groot bedrijventerrein voorkomt versnippering en spaart elders het landschap, redeneren GS. ,,De dreiging van een tekort aan uitbreidingsruimte voor bedrijventerrein groeit. Uitstel voegt niets toe en heeft geen zin'', aldus commissaris van de koningin J. Hendrikx. Hij heeft 'begrip' voor de 'maatschappelijke weerstand', maar 'meer onderzoek zal in die situatie geen verandering brengen'.

Actiegroepen, waaronder de stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, hebben het plan met alle middelen proberen onderuit te halen. De discussie liep in augustus zo hoog op dat de Almelose wethouder Pingen overwoog om een klacht wegens smaad in te dienen. Hij en burgemeester Knip waren door tegenstanders uitgemaakt voor 'schijndemocraten' en 'leugenaars'.

Het belangrijkste bezwaar tegen het bedrijventerrein luidt dat Bornerbroek steeds de eerste keus van de provincie is geweest en dat niet is gekeken naar alternatieven. Het ministerie van Vrom deelt dat bezwaar. Het gebied met beekdalen en kleine heuvelruggen is vanwege de waterloop kwetsbaar, vindt ook het waterschap.

Enschede, Hengelo, Borne en Almelo willen een centraal bedrijventerrein. Bornerbroek heeft daarom de voorkeur. Tegenstanders betwijfelen de noodzaak van zo'n groot bedrijventerrein. De Twentse gemeenten zijn ieder voor zich al druk bezig om terreinen te ontwikkelen. Alleen al bij Enschede, Hengelo en Almelo zijn de komende twintig jaar uitbreidingen voorzien van in totaal 855 hectare.

Deel dit artikel