Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Oudere is in Nederland het beste af

Home

MARCO VISSER

Pensioen in andere landen slechter geregeld

Als Nederland kampioen pensioenen is, hoe slecht gaan andere landen dan wel niet om met hun oudedagsvoorziening? Dat zal de reactie zijn geweest van de ouderen die hun pensioen jaarlijks achteruit zien gaan, en van de jongeren die minder willen betalen voor ouderen en die zelf later hooguit een fooitje verwachten. En toch zette de Duitse verzekeraar Allianz gisteren Nederland op nummer één in haar pensioenranglijst. Als kampioen van de armoede?

Nee, zegt Henk Boeve directeur van Allianz Leven. "Ons stelsel staat er goed voor. Al kun je niet blijven stilstaan. Nederland scoort hoog omdat het een aantal maatregelen heeft genomen, zoals langer doorwerken."

Voor de ranglijst heeft Allianz gekeken naar de hoogte van de staatsuitkeringen, in Nederland de AOW, en naar aanvullende pensioenen. Ook keek Allianz naar het woningbezit en de zorgkosten, die eveneens van invloed zijn op de financiën van ouderen.

Nederlandse gepensioneerden profiteren vooral van de aanvullende pensioenen. Nu hebben die flink te lijden onder lage dekkingsgraden waardoor de ouderdomsuitkeringen niet mee stijgen met de prijzen. "Dat is een tijdelijke situatie. De lagere uitkeringen moeten er juist voor zorgen dat we in de toekomst steviger staan", zegt Boeve.

Zorgelijk is de positie van Oostenrijk. Dat land staat dankzij de lokale variant van de AOW op de zevende plaats, maar de vraag is of Oostenrijk dat vol kan houden. De ouderdomsuitkering van de staat is relatief hoog. Oostenrijkers gaan gemideld jonger met pensioen dan andere Europeanen en doen dus langer een beroep op de oudedagsvoorzieningen.

Duitsland dan. De economische motor van Europa komt niet verder dan de middenmoot, vooral door de snelle vergrijzing. Veel ouderen zijn aangewezen op een oudedagsvoorziening van de staat. Dat weegt met de jaren steeds zwaarder op de rijksbegroting. "Wanneer de bevolking vergrijst, zoals in Duitsland, is al snel de discussie: kan de staat dat allemaal dragen?" zegt Boeve. "Dat is overigens een Europees fenomeen."

Aan de onderkant van de middenmoot staan de Oost-Europese landen. Zij hebben de afgelopen twintig jaar enorme inspanningen geleverd om hun pensioenstelsels te hervormen. De staatsgeleide economieën uit het Oostblok waren goed voor riante pensioenen, maar houdbaar was die situatie niet. Dat de positie voor Oost-Europese ouderen zorgelijk is, komt mede doordat de huidige generatie ouderen geen tijd had te sparen voor hun oude dag en bijna geen pensioen heeft opgebouwd.

De grootste zorgen zijn er voor de Ierse en Griekse ouderen. Vooral de economische crisis heeft de Ieren en Grieken hard getroffen. Zij moeten hervormen, en kunnen leren van de Oost-Europese landen. "Al moet je elke hervorming per land bekijken", nuanceert Boeve. "Die hangt af van de leeftijdsopbouw van een land, de levensverwachting en de arbeidscontracten die werkgevers bieden."

Ook Nederland moet naar zijn arbeidscontracten kijken, zegt Boeve. Of liever, naar het ontbreken daarvan voor de groeiende groep zzp'ers. Deze zelfstandigen vallen niet onder een verplichte pensioenregeling, dus is het risico dat hun oudedagsuitkering geen vetpot is.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel