Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Orkesten van omroep toch ontzien

Home

Van onze verslaggevers

In weerwil van het regeerakkoord wil minister Van Bijsterveldt (mediabeleid) toch ’delen’ van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) overeind houden. Ze is bereid het MCO met 12 tot 14 miljoen euro te blijven subsidiëren en niet volledig op te heffen, zoals de bedoeling was. Dit zei ze gisteren na afloop van de ministerraad.

Algemeen directeur Anton Kok van het Muziekcentrum van de Omroep reageert opgetogen op het voornemen van het kabinet om de orkesten van het MCO te ontzien: „Wij zijn vooral verheugd dat het woord ’afschaffen’ van tafel is. Daarom zien wij dit als het begin van ons definitieve voortbestaan.”

Van Bijsterveldt motiveert haar besluit door de hoge kwaliteit van de MCO-orkesten en hun grote bijdrage aan het klassieke muziekleven in Nederland te benadrukken. Behalve het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest, vallen ook de Muziekbibliotheek en MCO Educatie onder de paraplu van het Muziekcentrum van de Omroep.

Welke orkesten overblijven of worden samengevoegd wordt onderdeel van de gesprekken tussen MCO en de minister.

„Ik durf niet te zeggen of alle orkesten in zijn geheel zullen blijven voortbestaan. Maar dat we nu worden ontzien geeft ons vertrouwen in de toekomst”, zegt Kok.

Met de afspraak het MCO op te heffen was een bezuinigingsbedrag gemoeid van 31 miljoen euro. Van Bijsterveldt zegt aan dit bedrag vast te houden door ’extra besparingen’ te zoeken binnen de mediabegroting. Deze begroting wordt de komende jaren fors verlaagd, structureel 200 miljoen euro minder in 2015.

Om dat te bereiken wil ze in ’Hilversum’ minder bureaucratie, meer efficiëntie en minder omroepen. Ze wil het aantal omroepen (nu 21) terugbrengen tot maximaal acht. Als de omroepen niet vrijwillig fuseren, dwingt de bewindsvrouwe ze desnoods, schrijft ze aan de Kamer. In de brief ontvouwt ze haar plannen voor de mediabegroting. De omroepen zijn bereid hieraan me te werken. Ze deden eerder voorstellen in deze richting.

Daarnaast wil Van Bijsterveldt de integratie van regionale en en landelijke omroepen bevorderen. De Wereldomroep wordt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, overgeheveld naar de begroting van het ministerie van buitenlandse zaken. Vanaf 2012 wordt het aantal themakanalen en websites teruggebracht. De bezuinigingen beginnen in 2013.

Lees verder na de advertentie
Een violist van het Metropool Orkest repeteert in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Het MCO mag toch deels blijven. (ANP)
Een violist van het Metropool Orkest repeteert in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum. Het MCO mag toch deels blijven. ( ANP XTRA) © ANP XTRA

Deel dit artikel