Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Opheffing van Maatstaf wekt woede van redactie

Home

Onno Blom

De aankondiging van de directeur van de Arbeiderspers, Ronald Dietz, dat het literaire tijdschrift Maatstaf wordt opgeheven, volgend op vernietigende kritiek van het Literair Produktie en Vertalingen Fonds, stuit op woede bij de redactie.

De tijdschriftencommissie van het fonds schreef vorig jaar in haar beoordeling over Maatstaf: ,,Naast het gebrek aan redactionele sturing, dat tot uiting komt in de samenstelling van de nummers, is het niveau van de opgenomen creatieve bijdragen laag. Tegenover veel matige en een paar aardige bijdragen staat te weinig goeds. Maatstaf toont met de jaargang 1998 geen visie, samenhang en redactioneel beleid.'' Het bestuur van het Literair Produktiefonds besloot daarop de subsidie stop te zetten.

,,Het intrekken van de subsidie was de aanleiding om opnieuw te bezien of we met Maatstaf wilden doorgaan, althans voor een laatste jaargang in 2000'', schrijft Dietz. ,,Maar ook kwalitatieve argumenten spelen een rol van belang bij dit besluit: in een meer algemeen kader de positie van het literaire tijdschrift in het afgelopen decennium, de betekenis voor de uitgeverij, de hoeveelheid inspanning en tijd die het kostte om het gestaag abonneeverlies lijdende Maatstaf in stand te houden, en het functieverlies in engere zin. Voorts leeft in de gelederen van AP het idee om een nieuw tijdschrift 'voor de poëzie' te maken.''

Publiciste Mirjam Rotenstreich (die samen met Esther Jansma, André Klukhuhn, Ilja Leonard Pfeijffer en Janita Monna de redactie van Maatstaf vormt) noemt de opheffing van Maatstaf 'een schande'. Rotenstreich zegt dat Dietz aanvankelijk, in samenwerking met de redactie, bezwaar aantekende bij het Produktiefonds tegen de intrekking van de subsidie. Maar toen dat in augustus zonder succes bleef, besloot Dietz alsnog met het tijdschrift te stoppen.

Een 'zwaktebod' vindt Rotenstreich dat. ,,Wat is nou 25 000 gulden? Jarenlang hard werk wordt door Dietz aan de kant geschoven. En daar ben ik heel kwaad over. Nog ernstiger acht ik het dat de traditie van Maatstaf de nek om wordt gedraaid.'' Maatstaf werd in 1953 opgericht door de fameuze uitgever Bert Bakker, die in de redactieverklaring in het eerste nummer schreef: ,,De enige maatstaf, die zal en ook moet worden aangelegd, is die van kwaliteit.'' In 1969 vond Maatstaf onderdak bij de Arbeiderspers, waar de redactie werd gevormd door Martin Ros en de jonge dichter Gerrit Komrij. In Maatstaf debuteerden nogal wat schrijvers die voor de Arbeiderspers later van groot belang zouden blijken, onder wie Maarten 't Hart en de F. B. Hotz.

Aan de rijke traditie van Maatstaf komt aan het einde van dit jaar - met een door Dietz in zijn brief aangekondigd 'Maatstafboek' - een abrupt einde. ,,Ik ben mij ervan bewust dat het besluit de huidige redactie zal teleurstellen'', schrijft de uitgever. ,,Het werpt een schaduw op het vele werk dat de laatste jaargangen aan Maatstaf gespendeerd is en het dwarsboomt nieuwe ideeën en plannen voor de toekomst van de periodiek. Dat spijt me.''

Deel dit artikel