Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook rodehond duikt op in biblebelt

Home

Internetredactie

Aan het hek bij een reformatorische basisschool in Barneveld. Op die school is voor zover bekend geen sprake van rodehond. © anp

Op een basisschool in de regio Midden-Nederland heerst rodehond. Van 11 leerlingen is zeker dat ze de ziekte hebben gehad. Dat heeft directeur Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektenbestrijding woensdag gemeld.

De school ligt in de zogeheten biblebelt, de strook die begint op de Zeeuwse eilanden en via het Groene Hart naar de Veluwe en Overijssel loopt. Vorige maand maakte het RIVM al bekend dat daar een uitbraak van mazelen was. De meeste kinderen in Nederland zijn op de leeftijd van 14 maanden ingeënt tegen mazelen, rodehond en de bof. Sommige reformatorische christenen beschouwen vaccinatie echter als een ingrijpen in Gods voorzienigheid.

Rodehond veroorzaakt net als mazelen vlekjes op de huid. Volgens Coutinho is rodehond voor kinderen een onschuldige aandoening, en is het bovendien minder besmettelijk dan de mazelen. Voor zwangere vrouwen vormt de ziekte echter wel een risico omdat het virus geboorteafwijkingen kan veroorzaken.

Biblebelt is niet onbekend met de ziekte
In 2004-2005 werd de biblebelt getroffen ook door de rodehond. Zo'n 30 zwangere vrouwen raakten toen besmet, wat bij 11 kinderen ernstige afwijkingen veroorzaakte bij de geboorte. Twee ongeboren kinderen overleden aan de ziekte.

Mensen die al eens rodehond hebben gehad, kunnen dit niet opnieuw krijgen. Kinderen die nu ziek worden, zijn na de epidemie geboren. Om die reden maakt het RIVM zich geen ernstige zorgen, omdat een groot deel van de groep niet-gevaccineerde mensen, onder wie vrouwen in de vruchtbare leeftijd, al immuun is. Wel is het RIVM alert op de ontwikkelingen. 'We houden het in de gaten', aldus Coutinho.

Ouders die hun kinderen niet inenten baseren zich op de Heidelbergse Catechismus, een belangrijke verzameling theologische leerstellingen. 'Ze zijn bang dat ze te veel vertrouwen op de medische wetenschap en te weinig op God', legde rector Wim van Vlastuin van het Hersteld Hervormd Seminarie vorige week uit in Trouw.

'Voor anderen vormen deze zinnen geen beletsel om in te enten: gebruik maken van de goede inzichten van de wetenschap mag, zoals we ook boekdrukkunst en computers gebruiken.'

Deel dit artikel