Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook in Rotta kwamen al schepen uit verre landen

Home

Haro Hielkema

Dat Rotterdam oud is, was bekend: een duizendjarig rijk aan de Rotte, al moet je je bij de nederzetting uit het jaar 1000 geen al te grote voorstelling maken. Kasteelheren, zoals die waar Amsterdam mee pronkt, zijn er niet -of je moet denken aan de voetballers van het eerbiedwaardige Sparta op Spangen.

Het blootleggen van een, misschien wel duizend jaar oude boerderij aan de Binnenroute is niettemin een belangrijke vondst voor de geschiedenis van de stad. Er waren papieren bronnen dat er in het centrum van de havenstad aan de Rotte ter hoogte van de Laurenskerk een nederzetting genaamd Rotta heeft gelegen. Schenkingsoorkonden uit de elfde eeuw (1028 en 1050) repten tenminste over de 'kerk van Rotta'. Bij de aanleg van de Willemspoortunnel tien jaar geleden trof men aardewerkscherven uit de achtste en negende eeuw aan, kwamen resten van sloten en greppels tevoorschijn en doken munten zoals een denarius van de Frankische koning Pippijn (751-768) op.

Maar dat waren 'snippers' van Rotta, zoals Marco van Trierum van Boor (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) het uitdrukt. Er was alleen maar wat 'gesnoven' aan de voorganger van Rotterdam. ,,We wisten dus wel van het bestaan. Met de boerderij van Rotta hebben wij nu de oudste woonplek te pakken, een tastbaar overblijfsel. Dat geeft inzicht in de grootte: zeker een huis van vijf, zes meter lengte. Voor die tijd beslist geen kleine bedoening.''

Hoewel het nu om een agrarisch bedrijfswoning gaat, is Van Trierum ervan overtuigd dat Rotta meer was dan een boerenspil. ,,Rotta maakte deel uit van de schakel van handelsplaatsen langs de rivier de Merwede, zoals Dorestad, Vlaardingen en Witla. Misschien speelde het hier aan de oude loop van de Rotte een bescheidener rol dan die nederzettingen, maar er was een duidelijk verschil met de puur agrarische leefgemeenschappen in deze regio van Maas en Merwede. Er is handel gedreven, getuige bijvoorbeeld de aardewerkresten en de munten die in de grond van de spoortunnel gevonden zijn. Er hebben hier schepen op de Rotte gelegen uit Duitsland en Engeland. Het stelde echt wat voor.''

Deze week zijn er nog enkele dagen beschikbaar om in de bouwput monsters uit afvallagen te nemen en profielen van de boerderij te tekenen. Van Trierum: ,,Het is een uitgelezen kans om in het kloppend hart van Rotterdam te graven. Je kunt het ook maar één keer doen.'' Op de plaats van de opgraving komt een kantoor met parkeergarage.

Hoe groot Rotta is geweest, is moeilijk aan te geven. Mogelijk hebben er enkele tientallen huizen gestaan, waaronder de nu gevonden boerderij. De bewoners kozen voor een terpachtige verhoging om hun nederzetting op te bouwen, een natuurlijke bescherming tegen het water. Toch bleek dat niet veilig genoeg. In de twaalfde eeuw werden de voorlopers van Rotterdam verjaagd door grote overstromingen, hun bezittingen raakten onder een dikke laag klei. Pas bij de afdamming van de Rotte, omstreeks 1260, werd de basis gelegd voor Rotterdam. De dam trok mensen en schepen aan en de oever van de Rotte groeide uit tot een wereldhaven.

Deel dit artikel