Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook de 50-plusser is nu al een 'oudere werkloze'

Home

Ingrid Weel

Inspiratiedag voor oudere werkzoekenden georganiseerd door het UWV in het Beatrix Theater in Utrecht. © anp

Het actieplan '55-plus werkt' wordt uitgebreid. Ook 50-plussers in de WW komen straks in aanmerking voor sollicitatietrainingen van het UWV en andere regelingen voor ouderen. Daarvoor maakt minister Lodewijk Asscher van sociale zaken 34 miljoen euro vrij. De eerste resultaten van het actieplan voor de 55-plussers zijn echter weinig bemoedigend: er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de scholingsgelden en plaatsingsbonussen, blijkt uit de eerste evaluatie.

De netwerktrainingen vormen de basis van het actieplan. Er moeten dit jaar veertigduizend ouderen zo'n cursus 'succesvol naar werk' volgen waarin er aandacht is voor sollicitatie- en presentatievaardigheden. Asscher concludeert in zijn brief dat de deelname aan de trainingen op schema ligt. Niet zo heel gek, want deelname is verplicht. Bij weigering wordt de werkzoekende gekort op zijn WW-uitkering.

Ook een succes noemt Asscher de inspiratiedagen waar bevlogen sprekers de mensen weten te raken en te bezielen. Deze worden sinds 2011 door het UWV gegeven en door de deelnemers hoog gewaardeerd met een 8,1. Er zijn echter maar vijf inspiratiedagen per jaar. Dit worden er niet meer.

800 vouchers
Een ander instrument van het actieplan is de scholingsvoucher. Werkzoekenden kunnen 750 euro krijgen om een opleiding te volgen. De hoop was dat dit jaar zo'n 5500 ouderen hier gebruik van zouden maken. In werkelijkheid zijn er nog geen achthonderd uitgereikt. Asscher gaat het bedrag van de vergoeding nu verhogen naar duizend euro; een bedrag dat meer in de richting komt van de kosten van een opleiding.

Daarbij zijn er 140.000 e-mails de deur uitgegaan om mensen rechtstreeks te attenderen op de mogelijkheid om zo'n opleidingsvoucher aan te vragen. "We kijken steeds samen met het UWV naar de punten die verbetering vragen, en zetten dat ook direct in gang", legt een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken uit. Zo ook bij de plaatsingsbonus die uitzendbureaus krijgen als ze een 55-plusser, en straks een 50-plusser, aan het werk helpen. Er zijn er nog maar ruim honderd uitgedeeld terwijl Asscher had verwacht dit jaar zo'n twaalfduizend bonussen te verstrekken. "Dat blijft ver achter op de raming", concludeert de minister zelf al in zijn brief.

Het ministerie geeft de hoop echter niet op. De uitzendbureaus hebben beloofd om 22.500 ouderen te plaatsen, en daar houdt Asscher aan vast. De uitzendbureaus krijgen hiervoor nu wel drie jaar de tijd in plaats van twee, en mogen dus ook de 50-plussers mee rekenen. Het ministerie wijt het lage aantal nu nog aan de onbekendheid met de regeling.

Lees verder na de advertentie
Verplichte net­werk­trai­nin­gen vormen de basis van het actieplan

Campagne
CDA-Kamerlid Pieter Heerma constateert dat Asscher "een beetje de vlucht naar voren kiest, terwijl uit de cijfers blijkt dat het actieplan tot op heden helemaal niet goed loopt". Een woordvoerder van Asscher zegt: "De minister is er van overtuigd dat sommige zaken nut hebben. Natuurlijk moet het beter gaan met de opleidingsvouchers en de plaatsingsgelden, daarom evalueren we ook."

UWV en MKB Nederland gaan vanaf maandag gezamenlijk een radio- en internetcampagne voeren om het beleid van Asscher "kracht bij te zetten". Ze gaan werkgevers oproepen open te staan voor 50-plussers. "Zij hebben zoveel ambitie, ervaring en rust." Op dit moment hebben ruim 188.000 mensen boven de 50 jaar een werkloosheidsuitkering.

De minister spreekt ondanks enkele tegenvallende "onderdelen" toch van een "goed lopend actieplan". Dit jaar zijn er in de eerste vijf maanden al bijna elfduizend ouderen aan werk geholpen.

Asscher heeft goede hoop dat hij in 2014 een uitstroom van 26.300 realiseert zoals de doelstelling luidt. Dat is meer dan de twintigduizend 55-plussers die de afgelopen jaren jaarlijks uit de WW stroomden naar een baan. Asscher houdt voorlopig vast aan het idee dat dankzij de maatregelen van het actieplan "de arbeidsmarktpositie van ouderen verder verbetert".

Op dit moment hebben ruim 188.000 mensen boven de 50 jaar een werk­loos­heids­uit­ke­ring

Deel dit artikel

Verplichte net­werk­trai­nin­gen vormen de basis van het actieplan

Op dit moment hebben ruim 188.000 mensen boven de 50 jaar een werk­loos­heids­uit­ke­ring