Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook CPB valt nu over lang doorbetalen bij ziekte

Home

INGRID WEEL

Wet kost kleine werkgever vaak de kop

Twee jaar salaris doorbetalen bij ziekte. Het is gekkenwerk dat Nederlandse werkgevers dit moeten, vinden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het Centraal Planbureau (CPB) valt hen nu bij. De maatregel helpt wel het ziekteverzuim omlaag te brengen, maar het nadeel is dat mensen met een hogere kans op ziekte een grotere kans hebben werkloos te blijven.

Veel ouderen vallen bij solliciteren buiten de boot doordat werkgevers denken dat zij vaker en langer ziek zijn, concludeert het CPB in haar onderzoek 'Werken in goede gezondheid'. Werkgevers selecteren hun mensen op gezondheidskenmerken. Kleine ondernemingen durven het sowieso nauwelijks aan mensen in vaste dienst te nemen vanwege de verplichting twee jaar lang door te betalen bij ziekte.

"Een strop om hun nek", zo noemt Hans Biesheuvel de regel. Biesheuvel kreeg als voorzitter van MKB-Nederland dit onderwerp maar niet op de agenda van het kabinet. Als voorzitter van de ondernemersbeweging Ondernemend Nederland (ONL) probeert hij het opnieuw. "De meeste kleine ondernemers gaan over de kop als een werknemer langdurig ziek wordt."

Nederland kwam in 1994 voor het eerst met de maatregel voor werkgevers om loon door te betalen bij ziekte omdat het ziekteverzuim destijds enorm hoog lag: op bijna 7 procent. "Nederland is ziek", luidde de beroemde uitspraak van toenmalig premier Ruud Lubbers. Ondernemers die meer dan vijftien man personeel in dienst hadden, werden verplicht om twee tot zes weken salaris door te betalen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Werkgevers zouden zo meer verantwoordelijk worden voor het ziekteverzuim en ook meer hun best doen dit omlaag te brengen. Twee jaar later - in 1996 - werd de verplichting tot doorbetalen van loon verlengd naar een jaar. Het ziekteverzuim was toen al afgenomen tot iets meer dan 5 procent. In 2000 lag het ziekteverzuim op 4 procent. Volgens sommige economen is dat de natuurlijke ondergrens.

Toch werd er in 2004 nog besloten om werkgevers niet één maar twee jaar verantwoordelijk te maken voor het inkomen van zieke werknemers. Het ziekteverzuim bleef stabiel. Het Centraal Planbureau constateert nu dat veel mensen met een minder goede gezondheid en veel oudere werknemers vaak onder slechtere arbeidsvoorwaarden werken.

Mede door de wet 'loondoorbetalingsverplichting bij ziekte' kent Nederland ook een relatief hoog percentage arbeidsongeschikten, meldt het CPB. Mensen die lang werkloos thuis zitten, komen uiteindelijk vaak in een arbeidsongeschiktheidsregeling terecht. Werkgevers durven vervolgens iemand die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, nog nauwelijks aan te nemen; de kans op uitval is te groot.

In alle andere Europese landen is de loondoorbetaling bij ziekte aanzienlijk korter, merkt het CPB op. De duur ervan varieert meestal van enkele dagen tot één of twee weken, met een enkele uitschieter tot 15 weken in Luxemburg en van maximaal 26 weken in Groot-Brittannië. Met een Europees gemiddelde van twee weken vallen de 104 weken die Nederland hanteert nogal uit de toon.

Het Centraal Planbureau constateert nu dat de hoge verplichtingen voor Nederlandse werkgevers niet leidt tot veel betere prestaties op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid in vergelijking met andere Europese landen. Minister Lodewijk Asscher van sociale zaken laat momenteel uitzoeken wat precies de knelpunten zijn die de werkgevers ervaren.

Asscher weet al dat het verkorten tot één jaar geen extra vaste contracten zal opleveren. Dat heeft het Centraal Planbureau al berekend. De minister ziet ook voordelen van de loondoorbetalingsplicht. "Het heeft ervoor gezorgd dat werkgevers op grote schaal zijn gaan investeren in de gezondheid van werknemers, dat ze zich verantwoordelijk zijn gaan voelen om mensen weer aan het werk te helpen", zei hij onlangs in de Tweede Kamer.

De wet levert volgens Asscher een structurele besparing op van 800 miljoen euro. Wel vindt de minister het belangrijk om te kijken naar de problemen die vooral kleine werkgevers ervaren als ze zich willen verzekeren tegen die ziektelast. Ruim 30 procent kan zich zo'n verzekering niet veroorloven.

Biesheuvel: "Het risico dat de kleine ondernemer draagt is waanzinnig."

Deel dit artikel