Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Onderzoek naar seksueel misbruik in rk kerk is nodig, maar niet in het parlement

Home

Redactie

Foto © ANP

Het pleidooi van een deel van de Tweede Kamer voor een eigen, parlementair onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk is op zijn minst voorbarig.

Dat de Kamer zich betrokken voelt bij de slachtoffers van het door de commissie-Deetman aangetoonde stelselmatige misbruik in katholieke instellingen is heel goed. Het is echter de vraag of die slachtoffers het beste zijn geholpen met een eigen onderzoek van het parlement of zelfs met een parlementaire enquête.

Zolang er nog een commissie aan het werk is rond hetzelfde thema, is het in ieder geval wijs geduld te betrachten. De commissie-Samson is nog niet klaar met het onderzoek naar het misbruik in jeugdinstellingen die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vielen en vallen. De resultaten van dat onderzoek zullen toch in ieder geval afgewacht moeten worden.

Een Kamermeerderheid voelt er veel meer voor de commissie-Deetman te vragen aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de behandeling van meisjes en jonge moeders in katholieke instellingen. Een dergelijk onderzoek verdient de voorkeur.

Dan kan bovendien worden onderzocht onder welke omstandigheden nu precies dergelijke massale vormen van misbruik voorkomen.

Deetman en zijn commissie hebben in een korte periode enorm veel werk verzet, en onze kennis is door de inspanningen fiks vergroot. Maar er zijn nog tal van aanvullende en nieuwe vragen die meer onderzoek vergen.

De pleitbezorgers voor een parlementair onderzoek hebben vooral genoegdoening voor de slachtoffers voor ogen. Dat is een nobel streven. Maar uiteindelijk kan een parlementair onderzoek slechts antwoord geven op de vraag of de overheid bij katholieke instellingen heeft gefaald.

Dat is geen irrelevante vraag en het antwoord is ook uiterst belangwekkend, maar het is te vroeg zolang er nog veel kennis ontbreekt. Bovendien is minstens zo belangrijk wat de rk kerk doet.

Vorige maand suggereerden CDA en VVD dat het een goed idee zou zijn jaarlijks een hoorzitting te houden om na te gaan wat de katholieke kerk in de praktijk doet met de bevindingen van de commissie-Deetman en hoe de kerk met slachtoffers omgaat. Een dergelijke aanpak is veel effectiever.

De vraag of er daarna alsnog parlementair onderzoek moet komen, moet dan wachten tot na publicatie en behandeling van het rapport van de commissie-Samson.

Deel dit artikel