Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Onderwijs staat lastige keuzes over lesstof te wachten

Home

Marijke de Vries

© Johan Kleinjan

Zijn advies betekent géén revolutie, benadrukt socioloog Paul Schnabel in de inleiding van het adviesrapport over de toekomst van het onderwijs. Toch duwt Platform Onderwijs2032 heel wat heilige huisjes omver, zoals het schrappen van de centrale eindexamens voor vakken die buiten de kern van het onderwijs vallen. Staatssecretaris Dekker zet dat huisje het liefst zo snel mogelijk weer overeind. Hij wil scholen wel vrijheid geven, maar er zijn grenzen.

Begin oktober schudde de commissie-Schnabel het debat over de toekomst van het onderwijs alvast op met een voorlopig advies aan staatssecretaris Dekker van onderwijs. Toen al pleitte de door hem ingestelde commissie voor meer aandacht voor persoonlijke en maatschappelijke vorming in het basis- en voortgezet onderwijs.

Ook zouden scholen thematischer moeten gaan werken. Laat de klassieke indeling in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie los, en ga in plaats daarvan aan de slag met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mens&maatschappij, natuur&technologie en taal&cultuur.

Zo'n thematische aanpak sluit veel beter aan bij de leefwereld en interesses van kinderen en jongeren die nu al te vaak verveeld in de schoolbanken hangen. Leerlingen zijn best te motiveren, als zij maar weten 'waarom ze leren wat ze leren' en de stof aansluit bij 'het echte leven'.

Uniformiteit
In haar eindadvies, dat dit weekeinde werd gepresenteerd, gaat de commissie nog een stapje verder. Als we echt willen dat leerlingen gemotiveerder naar school gaan, als scholen en leraren meer vrijheid moeten krijgen om onderwijs te geven dat bij hun visie en hun leerlingen past, dan passen de eindexamens en de huidige toetscultuur daar niet bij.

Centrale eindexamens vragen uniformiteit en die beperkt de speelruimte voor docenten, terwijl ze beperkte zeggingskracht hebben. Niet van deze tijd, vindt de commissie.

Alleen een 'kerncurriculum' van Nederlands, Engels, wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap zou voor alle leerlingen gelijk moeten zijn en zou op die manier getoetst kunnen worden. Minstens zo belangrijk voor de toekomst vindt de commissie zaken die minder goed te meten zijn: verbanden leggen, presenteren, communiceren, creativiteit, problemen oplossen en kunnen omgaan met verschillen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
In een hoogtechnologische en cultureel-diverse samenleving hebben burgers andere vaardigheden nodig, stelt de commissie, die hamert op het belang van burgerschapsvorming en het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees verder na de advertentie
Alleen een 'kern­cur­ri­cu­lum' van Nederlands, Engels, wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap zou voor alle leerlingen gelijk moeten zijn

Voorzitter Paul Schnabel van Platform Onderwijs 2032 tijdens de presentatie van het eindadvies aan staatssecretaris Sander Dekker Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. © anp

Eén heilig huisje zet de commissie-Schnabel in het eindadvies toch weer zelf overeind: parate kennis is wel degelijk van belang, stelt zij na alle kritiek op dit punt. Weliswaar kunnen leerlingen toe met minder encyclopedische kennis dan er nu in lesmethoden zit, een goede kennisbasis is nodig voor het begrip van sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

De hamvraag is wat er terechtkomt van de adviezen van Schnabel en zijn zeven commissieleden. Na hun uitgebreide consultatieronde waarbij werkelijk iedereen zijn zegje kon doen, lijken zij een breed gedragen visie op het onderwijs te hebben geformuleerd waarin veel ouders, scholen en leraren zich kunnen vinden. Dat op zich is al een groot verschil ten opzichte van eerdere onderwijshervormingen.

Bovendien gaat een 'ontwerpteam' van wetenschappers, leraren en schoolleiders aan de slag om zo'n nieuw onderwijsprogramma van de grond te krijgen.

Bedreigender
Toch waarschuwt Platformvoorzitter Schnabel al dat 'als zaken concreter worden, ze ook bedreigender worden'. Het ontwerpteam krijgt de taak om te kiezen welke vakken en kennis buiten een basisprogramma voor het onderwijs zullen vallen. Het schrappen van een tweede vreemde taal is daarvoor niet genoeg.

Ook staatssecretaris Dekker stelde dit weekeinde in reactie op het advies dat de vernieuwing van het onderwijs 'een zaak is van de lange adem. Het zal meer dan één kabinetsperiode vergen om het tot een succes te maken.' Wel verwacht hij eind dit jaar al een voorstel van het ontwerpteam.

De hamvraag is wat er terechtkomt van de adviezen van Schnabel en zijn zeven commissieleden

Deel dit artikel

Alleen een 'kern­cur­ri­cu­lum' van Nederlands, Engels, wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap zou voor alle leerlingen gelijk moeten zijn

De hamvraag is wat er terechtkomt van de adviezen van Schnabel en zijn zeven commissieleden