Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Omstreden Blankenburgtunnel onder Rotterdam komt er

Home

Redactie

33.460 handtekeningen boden actievoerders minister Schultz van Haegen aan om de komst van de Blankenburgtunnel tegen te houden. © FOTO ANP.
Update

Verkeersminister Schultz heeft de knoop doorgehakt over het wel of niet realiseren van een van de meest omstreden tunnelprojecten van ons land. Onder de rook van Rotterdam, bij de Nieuwe Waterweg, komt de zogeheten Blankenburgtunnel.

Er is fel protest gevoerd tegen de komst van de tunnel. Zo lieten 600 mensen in Vlaardingen al eens blijken tegen de aanleg te zijn. De initiatiefnemers (omwonenden, milieuorganisaties en boswachters) luidden symbolisch de noodklok om aandacht te vragen voor hun bezwaren. Volgens hen verdwijnt door de tunnel het laatste stukje groen tussen Vlaardingen en Maassluis.

Onderzoek
De minister liet onderzoek doen naar diverse tunnelvarianten. Uiteindelijk kwamen 2 tracé's als voornaamste optie bovendrijven: de westelijk gelegen Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, die dichterbij de bestaande Beneluxtunnel staat ingetekend. 'Van alle varianten lost de Blankenburgtunnel het beste de verkeersproblemen op. Bovendien is deze tunnel zo'n 800 miljoen euro goedkoper', aldus de minister in een toelichting.

Zij zegt voor een goede inpassing van de weg zo'n 150 miljoen euro extra uit te trekken. Daarmee komen de kosten van de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) uit op 1,2 miljard euro. Hiervan wordt 300 miljoen euro betaald uit tol, aldus de minister.

Drie varianten
Voor de Blankenburgtunnel lagen drie varianten op tafel. Schultz kiest voor de 'gele' variant die loopt langs Krabbeplas-west. Dit betekent volgens de minister dat de weg niet dwars door maar langs het weidelandschap tussen Vlaardingen en Maassluis gaat lopen. Met de keuze wordt bovendien het Volksbos gespaard, aldus Schultz.
De NWO sluit aan op de A15 en de A20. Het tracé moet de Beneluxtunnel ontlasten en zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Steun en weerstand
De aanleg van de Blankenburgtunnel kan rekenen op steun van een meerderheid van de betrokken lokale overheden, zoals de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden. Ook Havenbedrijf Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven zijn voorstander van de tunnel.

Natuur- en milieuorganisaties zijn ontstemd over de keuze van de minister voor de Blankenburgtunnel. De organisaties noemen haar keuze 'onbegrijpelijk', omdat de tunnel volgens hen het natuurgebied Midden-Delfland vernietigt. Dat lieten diverse organisaties, waaronder Natuurmonumenten en Milieudefensie, in een gezamenlijke reactie laten weten. De tunnel vormt bovendien geen structurele oplossing voor het fileprobleem, zeggen de milieuclubs. Ook de ANWB vindt de Oranjetunnel een beter alternatief.

Tweede Kamer
In de Tweede Kamer zijn D66 en GroenLinks tegen het aanleggen van de Blankenburgtunnel. De snelwegtunnel onder de Nieuwe Waterweg tast volgens beide partijen natuurgebied aan. GroenLinks is tegen een nieuwe wegverbinding in de regio, maar vindt dat de optie voor de Oranjetunnel beter onderzocht moet worden. Volgens GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent gooit de minister door deze keuze een stuk natuur te grabbel. 'De Oranjetunnel is ook overbodig, maar sloopt tenminste geen natuur', aldus Van Gent.

Wat D66-Kamerlid Kees Verhoeven betreft was de Oranjetunnel een betere, meer toekomstgerichte keuze geweest. Hij weet dat de Blankenburgtunnel minder duur is. 'Maar goedkoop is duurkoop', aldus Verhoeven.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven in de regio Rotterdam is positief over de tunnel. 'De keuze voor deze variant levert de meeste winst op voor verkeer en economie in de Rotterdamse regio. Daarnaast draagt een extra oeververbinding bij aan het bereikbaar houden van de regio in geval van calamiteiten', aldus zeven ondernemersorganisaties, waaronder VNO-NCW, MKB Nederland, TLN , EVO en Deltalinqs.

Havenbedrijf Rotterdam zegt eveneens verheugd te zijn en noemt de nieuwe tunnel niet alleen voor de haven, maar voor de hele regio van groot belang. 'Naar verwachting is maar een derde van het verkeer op het Blankenburgtracé gerelateerd aan de haven', aldus het havenbedrijf in dat verband.

Deel dit artikel