Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

OM vervolgt militairen voor mishandeling en aanranding bij 'ontgroening'

Home

Kristel van Teeffelen

Militairen staan in de houding op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. © ANP

Vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade, die worden verdacht van ernstig wangedrag tegen drie collega's, moeten zich daarover voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag bekend dat zij worden vervolgd voor mishandeling, bedreiging en militaire aanranding. 

Dat laatste verwijt wijkt af van de aanranding zoals die in het gewone wetboek van strafrecht staat. Daar heeft het ontucht een seksueel doel. Bij militaire aanranding hoeft dat niet het geval te zijn.  

Lees verder na de advertentie

De vijf (oud)militairen worden niet vervolgd voor verkrachting. De militairen die aangifte deden, beschuldigden de mannen daar wel van, maar het OM heeft onvoldoende bewijs gevonden. Ook voor ontucht, verduistering, drugshandel en drugsgebruik zag justitie geen aanleiding de mannen te vervolgen. 

De meeste verdachten ontkennen en hebben zelf aangifte gedaan van smaad en laster

Ontgroeningsrituelen

De misstanden onder het mom van 'ontgroeningsrituelen' zouden hebben plaatsgevonden bij de Mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Sinds de drie militairen eind 2017 en begin 2018 aangifte deden van mishandeling en misbruik, heeft het OM meerdere verdachten en getuigen gehoord. Hun verhalen en die van de aangevers lopen op veel punten uiteen. De meeste verdachten ontkennen en hebben zelf aangifte gedaan van smaad en laster, lieten ze onlangs via hun advocaat weten. 

De militairen die vervolgd worden zijn tussen de de 26 en 32 jaar. Een van hen had een leidinggevende functie. Hem wordt verweten dat hij toestond dat militairen van een lagere rang onder zijn gezag strafbare feiten pleegden. Het is nog niet bekend wanneer de mannen voor de militaire kamer in Arnhem moeten verschijnen. 

Vijf andere militairen van de Luchtmobiele Brigade die ook beschuldigd werden, worden niet vervolgd omdat er volgens het OM onvoldoende bewijs is. Wel loopt er nog een intern onderzoek bij defensie naar de misstanden op de kazerne. 

Lees ook:

Mannen onder elkaar, bij Defensie klaag je niet

Defensie moet een vast meldpunt krijgen voor klachten van militairen over collega’s en leidinggevenden. Die laatsten zijn cruciaal, maar doen vaak mee aan pesterijen.

Deel dit artikel

De meeste verdachten ontkennen en hebben zelf aangifte gedaan van smaad en laster