Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nummerborden lezen op de A13

Home

redactie binnenland

Er wordt al minder hard gereden op de A13 bij Overschie. Toch zullen de camera's die de automobilisten zo'n respect inboezemen, pas gaan bijten vanaf komende zaterdag, 11 mei.

Samen met bewoners van het door verkeerslawaai en -stank veelgeplaagde Overschie komt minister Netelenbos om half tien persoonlijk de maximumsnelheid daar verlagen tot tachtig kilometer per uur.

En op de naleving daarvan wordt toegezien door een voor Nederland uniek systeem: trajectcontrole.

De camera's, bij de afrit naar Zestienhoven en bij het Kleinpolderplein, meten niet zelf de snelheid, maar leggen een beeld vast van iedere langskomende auto. Uit die foto wordt het kenteken afgelezen en onthouden totdat dezelfde auto de volgende camera passeert.

De verlopen tijd tussen de twee beelden bepaalt of er gemiddeld over het hele traject harder dan tachtig kilometer per uur is gereden.

Het trajectsysteem is een relatief mild systeem, omdat een korte uitschieter bij een inhaalmanoeuvre niet onmiddellijk tot een prent leidt.

Maar het is ook veel onontkoombaarder dan een flitspaal: het is alsof het hele traject vol met flitspalen staat. Dat is volgens Sandra Tuk van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat precies de reden dat trajectcontrole bij Overschie wordt toegepast: ,,Het doel van de maximumsnelheid is het beperken van de overlast. Eenderde van de milieubelasting voor Overschie wordt veroorzaakt door de A13, die daar vlak langs de huizen gaat. Dat deel willen we op deze manier met twintig procent verlagen, maar dat lukt alleen als iedereen langzamer rijdt over het hele traject. Het remmen en weer optrekken dat mensen bij een flitspaal doen, is juist heel slecht voor de uitstoot van auto's.''

Hoe handig ook, de trajectcontrole ligt al een jaar of vijf ongebruikt in de gereedschapskist van justitie. In augustus 1997 maakte de politierechter uit dat, ook al heeft de wet het over 'snelheid', ook een te hoge 'gemiddelde snelheid' tot een boete kan leiden. Een politieman was er speciaal te hard voor gaan rijden op de A2.

Dat trajectcontrole nu pas een eerste toepassing krijgt, heeft onder meer te maken met technische verbeteringen waar het openbaar ministerie nog op wachtte.

Zo keken de camera's van 1997 naar de auto's bij het licht van bouwlampen, terwijl die bij Overschie van infrarood licht gebruik maken.

De camera's worden overigens niet gebruikt om de gangen van automobilisten na te gaan: zodra blijkt dat een auto zich aan de snelheid heeft gehouden, worden de beelden uit het computergeheugen gewist.

Deel dit artikel