Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nucleaire deal met Iran is ongekende catastrofe

Home

Leon de Winter

De Iraanse bevolking viert feest na de 'historische deal'. © epa
Opinie

De 'historische deal' die is gesloten met Iran pakt desastreus uit voor Israël, en uiteindelijk ook voor de hele westerse wereld, betoogt schrijver Leon de Winter.

De Islamitische Republiek Iran heeft een missie. Die draagt het land uit via zijn steun aan terroristische bewegingen, via de onderdrukking van vrouwen, homo's, vrije pers, religieuze minderheden, de ontkenning van de Holocaust, de centrale rol van reactionair-religieuze mannen in de leiding van de staat. Iran voert oorlog tegen de wereld en het doel is de vestiging van een islamitische heilstaat.

Na de revolutie van 1979 startte ayatollah Khomeini een terreurcampagne die alle vormen van dissidentie wegvaagde. De daden werden gelegitimeerd met verwijzingen naar de Koran en de canonieke verhalen over het leven en de uitspraken van de profeet Mohammed, in wie moslims de volmaakte mens zien, ook al voerde hij oorlog, nam hij buit en slaven, en manipuleerde en bedroog hij mensen en groepen met wie hij in conflict was.

Twaalfde imam
Het wereldbeeld van het huidige Iraanse regime is per definitie antagonistisch, zoals het klassieke marxisme en het Duitse nazisme in essentie antagonistisch waren. Iran kan niet anders dan in een eindeloos, bloedig conflict met de niet-sjiitische wereld verkeren. Het mag volgens de traditie daarbij elk middel gebruiken: geweld, bedrog, afpersing, alles is geoorloofd als het middel kan worden afgeleid van de daden en gezegden van de Profeet. Het doel: de wereld in gereedheid te brengen voor de komst de twaalfde imam, de sjiitische messias die zich al twaalfhonderd jaar verborgen houdt en op het moment van de grootste chaos op aarde samen met Jezus - die volgens de islam een moslim was - zal verschijnen en de wereld van ongeloof zal verlossen.

Iran wordt door geen enkel land in zijn bestaan bedreigd. Het is in potentie rijk, heeft een ontwikkelde middenklasse, een groot leger, gigantische hoeveelheden olie en gas - en toch heeft het vele jaren een geheim atoomprogramma gehad, verborgen in bunkers diep onder de grond.

Onder de paraplu van een atoomwapen kan Iran niet alleen de Golfstaten maar ook de Saudische oliestreken bezetten. In die streken vormen Arabische sjiieten, onderdrukt door de Saudiërs, de meerderheid van de bevolking. Daarmee kan Iran de wereldeconomie beheersen en verdere eisen stellen, zoals de ontmanteling van Israël en het terugdringen van de macht van het Westen.

Lees verder na de advertentie
Onder de paraplu van een atoomwapen kan Iran niet alleen de Golfstaten maar ook de Saudische oliestreken bezetten

Fatale dynamiek
Door de 'historische nucleaire deal' krijgt Iran direct de beschikking over minimaal 100 miljard dollar en uitzicht op 500 miljard via olieverkopen - een groot deel daarvan zal naar Assad, Hezbollah, Hamas en de rebellen in Jemen vloeien.

Na enkele jaren mag Iran intercontinentale rakketten - die zijn specifiek bedoeld voor het vervoer over grote afstanden van atoomkoppen - en conventionele wapens aanschaffen. Moderne conventionele wapens hebben een vernietigingskracht die nauwelijks voor ABC-wapens onderdoen. En over tien jaar mag Iran zonder het gevaar van sancties atoomwapens gaan bouwen.

Wat wil president Obama met zijn steun voor het apocalyptische regime van Iran? Obama heeft de rol van de VS in de wereld diepgaand getransformeerd. Hij heeft de imperiale maar noodzakelijke rol van de VS radicaal beknot en de invloed van Rusland, China en Iran ongehinderd laten groeien. De fatale dynamiek die daardoor ontstaat, zal leiden tot grote oorlogen en de dreiging van de inzet van atoomwapens.

De 'historische deal' speelt Iran enorme hoeveelheden geld en wapens in handen en zal, als Iran slechts een fractie van zijn nieuwe mogelijkheden daarvoor aanwendt, Syrië voor Assad behouden en Hamas en Hezbollah van zo veel raketten voorzien dat geen enkel Israëlisch defensiesysteem ze kan neutraliseren.

Einde Joodse staat
We zien het voor onze ogen ontstaan en toch durven we het niet te benoemen. Maar misschien is het van belang wel duidelijk te zijn: de 'historische deal' is het begin van het einde van het huidige Midden-Oosten, en met name het einde van de Joodse staat. Deze deal leidt tot de vervulling van de islamistische en neomarxistische droom van de vernietiging van Israël. En Duitsland, de natie die al eerder het Joodse volk bijna heeft weggevaagd, doet daar volop aan mee.

Iran zal niet met het einde van Israël tevreden zijn. De woedende honger van het regime in Teheran naar de ondergang van het Avondland is zo groot dat die alleen gestild kan worden met het totale einde van de westerse cultuur, de erfgenaam van de seculiere Verlichting met haar uitzonderlijke en breekbare pursuit of happiness. Over vijftien jaar plaatst Iran atoomkoppen op zijn ballistische raketten.

In 2004 verwoordde de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, de apocalyptische ideologie van de islamistische sjiieten als volgt: 'De Joden houden van het leven, dus dat gaan we van ze afnemen. Wij gaan winnen want zij houden van het leven en wij houden van de dood.'

De 'historische deal' is een catastrofe van ongekende omvang: we overhandigen aan Iran het touw waarmee Iran het Westen zal opknopen. Elke andere uitleg is leugenachtig.

Leon de Winter: schrijver

Iran zal niet met het einde van Israël tevreden zijn

Deel dit artikel

Onder de paraplu van een atoomwapen kan Iran niet alleen de Golfstaten maar ook de Saudische oliestreken bezetten

Iran zal niet met het einde van Israël tevreden zijn