Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nieuwe kerncentrales helemaal niet nodig

Home

Johan van de Gronden en algemeen directeur Wereld Natuur Fonds (WNF)

Kerncentrales zijn overbodig, te duur en bovendien een sta-in-de-weg voor de productie van schone energie.

De discussie over kernenergie zwelt aan in Nederland. Liever gezegd: de vraag waarom we eigenlijk géén kerncentrales zouden bouwen. Immers, olie en gas raken op, de doelstellingen voor de productie van schone energie zijn moeizaam te behalen en er is toch iets nodig om de lamp brandend en de trein rijdend te houden?

Het lijkt alsof er wel serieus nagedacht zal moeten nadenken over kerncentrales. Die gedachte wordt op slimme wijze gevoed door de resultaten van een ’belevingsonderzoek’ in opdracht van de overheid. En het Innovatieplatform vertelt ons vast dat duurzaam op termijn niet voldoet; daar zou Nederland te klein voor zijn. Zo krijg je als snel het idee dat een volgend kabinet een beslissing zal moeten nemen. Maar hebben we die kerncentrales wel nodig ? Wegen de kosten en nadelen op tegen het rendement?

De feiten: Nederland produceert te veel elektriciteit. Netbeheerder TenneT verwacht tot 2024 een productieoverschot. Ook verwacht de netbeheerder dat we dat overschot aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Positief voor de consument: de prijs zal dalen. Maar moeten we dan wel (veel) overheidsgeld steken in de bouw van een kerncentrale? Zonder subsidie komt die er namelijk niet. Kerncentrales kosten tussen de 12 en 18 miljard.

Ook lopen de kosten vaak uit de hand. In West-Europa en de VS is sinds de Tweede Wereldoorlog geen kerncentrale gebouwd zónder kostenoverschrijding. De enige kerncentrale-nieuwe-stijl die op dit moment gebouwd wordt in Europa, verrijst in Finland. Daar zijn de kosten inmiddels met 100 procent overschreden (geheel voor rekening van de Finse belastingbetaler) en het is daardoor onduidelijk of de centrale zal worden afgebouwd. Maar ook zonder problemen bij de bouw duurt het volgens onderzoeksinstituut ECN zeker 10 jaar voordat een kerncentrale operationeel is.

Kernenergie zelf mag dan vrij zijn van CO2-uitstoot, de productie is vanwege het radioactieve afval niet duurzaam, zo bepaalde de Ser al. Kiest Nederland voor een kerncentrale, dan ist dat automatisch een keuze tégen de productie van schone energie. Die twee gaan namelijk niet samen. Het (subsidie)geld kan maar één keer worden uitgegeven; het is ondenkbaar dat dan ook nog eens miljarden zullen worden gestoken in grote windparken op zee of, dichter bij huis, zonnepanelen.

Verder is de voortdurende leverantie van een kerncentrale, als die er eenmaal staat, technisch nauwelijks te combineren met de flexibele levering van stroom door wind en zon. Kerncentrales kun je niet even ’uit’ zetten. Gasgestookte centrales, zoals we die nu kennen, zijn wel af te stemmen op flexibele schone bronnen. Een land als Spanje is daardoor in staat om op winderige dagen tot 40 procent van de totale energiebehoefte uit de wind te halen.

Europa kan volgens de jongste prognoses door gebruik van duurzame bronnen rond 2050 volledig voorzien in de eigen energiebehoefte. Daarmee vervalt ook het argument dat we door de bouw van een kerncentrale geen zaken meer hoeven doen met dubieuze gas of olie leverende landen.

Nederland heeft nog heel wat te winnen. Op de ranglijst van schone technologie staan we op een schamele zeventiende plaats, waar Denemarken, Spanje en Duitsland in de top-5 staan. Waarom? Omdat daar wel slim is geïnvesteerd in de productie en het vermarkten van met name windturbines en zonnepanelen.

Kortom, willen wij dure kerncentrales laten bouwen, op basis van kennis uit het buitenland en die het financiële risico van een Betuwelijn in het kwadraat kunnen vormen? Die bovendien de productie van schone energie in de weg zullen staan? Die onveilig afval opleveren waar onze kindskinderen nog heel lang last van zullen hebben? Of kiezen we – in de wetenschap dat we nu al stroom genoeg produceren – voor schone energie, die in eigen land omzet en banen oplevert?

Deel dit artikel