Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nieuwe kerkvormen PKN bereiken tienduizend gelovigen

Home

STIJN FENS

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen acht jaar tienduizend mensen bereikt met nieuwe vormen van kerk zijn. Ruwweg de helft van deze groep was daarvoor nog niet actief in de kerk. Voorbeelden van deze zogenaamde pioniersplekken zijn de website mijnkerk.nl, protestantse kloosterinitiatieven en een kerk in de kroeg.


Uit het rapport 'Op hoop van zegen', waarin de PKN de balans opmaakt van het pionieren, blijkt dat pioniersplekken ook jongere mensen trekken. Ruim de helft van de vierentachtig initiatieven trekken vooral mensen van twintig tot veertig jaar.


Bij een gemiddelde pioniersplek zijn vierenveertig mensen intensief betrokken. De initiatieven trekken aanmerkelijk meer vrouwen dan mannen. "Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is inmiddels wel meer dan 'een leuke hobby voor erbij', zegt Martijn Vellekoop, die coördinator pionieren is van de PKN.


Met de pioniersplekken wil de PKN aansluiting vinden bij mensen voor wie het christendom en kerkgang geen vanzelfsprekendheid (meer) is. De projecten combineren vaak verschillende activiteiten, zoals vieringen, maaltijden en diaconie. Uit het onderzoek blijkt dat monastieke activiteiten populairder worden binnen de PKN, een derde van de pioniersplekken houdt zich daarmee bezig. Een voorbeeld daarvan is Kloosterwelle in het Zeeuwse Noordwelle. Wekelijks komen daar zeker vijftien mensen in de eeuwenoude Corneliuskerk bij elkaar om samen het getijdengebed te bidden. Na afloop is er een maaltijd, klaargemaakt door een echtpaar dat vlak bij de kerk woont.


De PKN stelde zichzelf als doel eind 2016 honderd pioniersplekken te hebben. Dat is niet gehaald. De komende jaren gaat het kerkgenootschap door met pionieren. Elk jaar is er geld vrijgemaakt om zeker vijfentwintig nieuwe pioniersplekken te steunen. "Het is reëel om te verwachten dat binnenkort tien procent van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is", zegt Martijn Vellekoop.

Deel dit artikel