Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Niet werkloos, wel behoefte aan een baan

Home

Wil Verschoor en manager voor MOVISIE op het gebied van participatie

© ANP
Opinie

Het is vandaag 1 mei; dag van de arbeid. Voor veel mensen een gewone werkdag. Niets bijzonders en vooral geen reden om een feestje te vieren. Of wel? Misschien is het een goede dag om stil te staan bij de mensen die níet kunnen werken. Omdat ze werkloos zijn of omdat ze nog nooit gewerkt hebben maar dat wel graag willen.

Langdurig werklozen vinden dat de overheid en sociale partners in Nederland weinig doen om werknemers van-werk-naar-werk te helpen. Er is niet veel hulp en begeleiding en wat er is wordt weg bezuinigd. Naast deze langdurig werklozen is er echter nóg een groep die dolgraag aan de slag zou gaan. Dat zijn de mensen met een 'vlekje'', die alleen aan het werk kunnen als ze daarbij voldoende hulp en begeleiding krijgen. Om wie gaat het? Om Fátima van 45, die sinds ze in Nederland is geen betaald werk heeft gedaan en de taal net niet voldoende beheerst.

Arnold van 23, zonder diploma en zonder enige werkervaring. Klaasje, die jong stopte met werken en sinds ze op haar 55e weduwe werd niet meer rond kan komen. En Bart van 29 met een licht verstandelijke beperking, die zich de hele dag thuis zit te vervelen. Allemaal willen ze graag werken. Waarom? Omdat het ze iets oplevert. Een inkomen, voldoening, een vast ritme, sociale contacten, onafhankelijkheid. Maar door dat vlekje hebben ze wel iets nodig voordat het zo ver is: coaching, een korte opleiding, begeleiding op de werkvloer, aangepast werk of een aangepaste werkplek. En daar is nauwelijks geld voor.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat al deze mensen niet kunnen werken? Zonder hier ons hele sociaal stelsel uit de doeken te willen doen: voorzieningen als bijstand en WAO/WIA vormden jarenlang wel een prima financieel vangnet maar waren weinig sociaal als het gaat om mensen weer aan het werk te helpen. Met als gevolg dat juist nu grote groepen mensen buiten de boot gaan vallen. Door een opeenstapeling van bezuinigingen hebben ze steeds minder geld te besteden Ze willen graag werken maar er is geen geld voor begeleiding en ondersteuning. Is dat niet wrang?

Toch is er wel het een en ander aan de gang. Op dit moment heeft zo'n 35 procent van de werkgevers iemand in dienst uit de Wajong, de bijstand of de regeling voor de sociale werkvoorziening. Veelal dankzij een bevlogen werkgever, die zijn of haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of die thuis een autistische zoon heeft en zich daarom tot het uiterste inspant om zoveel mogelijk autisten prettig te laten werken in de eigen onderneming. En soms is er binnen de gemeente een gedreven ambtenaar die partijen en geld bij elkaar brengt, of zijn er vrijwilligerscentrales, welzijnsorganisaties of buurtwerkers die het niet aan kunnen zien hoe hun ''cliënten'' thuis wegkwijnen en alles in het werk stellen om ze op gang te helpen. Ook als ze daarvoor dwars tegen alle regels, gewoonten en culturen in moeten gaan. De wil is er dus, bij veel partijen.

Wat nu nog nodig is, zijn gegarandeerde middelen voor de begeleiding van werkgevers en werknemers. Pas dan kunnen al die gedreven en creatieve ondernemers, ambtenaren en hulpverleners echt aan de slag met hun cliënten met een vlekje en ligt duurzaam werk in het verschiet voor de mensen die dit juist zo hard nodig hebben.

Mensen die niet willen werken zijn moeilijk in beweging te krijgen. Mensen die niet kunnen werken moeten begeleid en ondersteund worden, op alle mogelijke manieren. Gelukkig zijn er genoeg mensen die zich daar met hart en ziel voor willen inzetten. Nu de middelen nog.

Deel dit artikel